Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.38.2022 Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r. Zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Jarosław, sprzątanie po handlu okolicznościowym oraz w trakcie trwania i po zakończeniu imprez miejskich odbywających się w plenerze.

Marcin Giliciński
Urząd Miasta Jarosławia Department: Urząd Miasta Jarosławia
Deadlines:
Published : 21-06-2022 14:37:00
Placing offers : 29-06-2022 11:00:00
Offers opening : 29-06-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie dot. gr. kapitałowej.docx docx 52.23 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 20.77 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1A 2022.doc doc 177 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1B 2022.doc doc 43 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1C 2022.doc doc 101 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 2022.doc doc 26.5 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.23 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 89.5 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 87.03 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
Wykaz usług.doc doc 36.5 2022-06-21 14:37:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 31.27 2022-06-21 14:37:00 Criterion
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 53.99 2022-06-21 14:37:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 212.33 2022-06-29 11:57:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 349.75 2022-06-30 10:28:04 Public message

Announcements

2022-06-30 10:28 Marcin Giliciński Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-29 11:57 Marcin Giliciński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-29 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

Oświadczenie o niepo [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 228