Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.18.2022 Zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu treningowo-szkoleniowego na potrzeby OSP w Gminie Żukowo na działce nr 805/17 w Żukowie.

Alicja Turzyńska
Gmina Żukowo
Deadlines:
Published : 21-06-2022 12:38:00
Placing offers : 06-07-2022 09:00:00
Offers opening : 06-07-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
swz centrum treningowe.pdf pdf 654.88 2022-06-21 12:38:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 392.63 2022-06-21 12:38:00 Proceeding
Zalaczniki.zip zip 109.93 2022-06-21 12:38:00 Proceeding
PFU.pdf pdf 3061.41 2022-06-21 12:38:00 Proceeding
08da536c-22eb-14d8-0dea-56000e358a06.pdf pdf 94.86 2022-06-21 12:38:00 Proceeding
Projekt umowy.zip zip 529.89 2022-06-21 12:38:00 Proceeding
Zmiana SWZ - 1.pdf pdf 205.1 2022-06-30 10:23:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 242.85 2022-07-06 14:16:59 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 259.92 2022-08-02 11:56:15 Public message
08da7b64-6d0d-a4b4-ada8-e1000cbcb21f.pdf pdf 63.3 2022-08-11 08:51:01 Public message

Announcements

2022-08-11 08:51 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o zawarciu umowy - ogłoszenie

08da7b64-6d0d-a4b4-a [...].pdf

2022-08-02 11:56 Izabela Pleszyniak W załączeniu Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-06 14:16 Alicja Turzyńska Informacja z otwarcia ofert - 06.07.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-06 09:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 600.000,00 PLN.
2022-06-30 10:23 Alicja Turzyńska Zmiana treści SWZ (nr 1) - 30.06.2022 r.

Zmiana SWZ - 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 560