Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.270.17.2022 Dostawa spektrometru masowego sprzężonego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie z układem do ablacji laserowej (LA-ICP-MS)

Anna Dąbrowska
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Department: NCBJ
Deadlines:
Published : 20-06-2022 14:04:00
Placing offers : 19-07-2022 12:00:00
Offers opening : 19-07-2022 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.92 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
TOM I SWZ EZP.270.17.2022.pdf pdf 1618.75 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
TOM I SWZ EZP.270.17.2022.doc doc 515 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
TOM II_PPU.doc doc 264.5 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
TOM III OPZ.docx docx 42.07 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
TOM IV Formularz Cenowy.xls xls 35 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 77.85 2022-06-20 14:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 835.4 2022-07-11 12:02:57 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf pdf 954.35 2022-07-11 12:02:57 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.docx docx 39.16 2022-07-19 12:10:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 70.94 2022-07-19 14:46:05 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 17.pdf pdf 533.96 2022-09-28 12:14:14 Public message

Announcements

2022-09-28 12:14 Anna Dąbrowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-19 14:46 Anna Dąbrowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-07-19 12:10 Anna Dąbrowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2022-07-11 12:02 Anna Dąbrowska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 975