Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Mariana Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Agnieszka Siporska
Miasto Mińsk Mazowiecki
Deadlines:
Published : 17-06-2022 13:42:00
Placing offers : 23-06-2022 13:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
- Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 54.1 2022-06-17 13:42:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Mariana Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1

- Opis przedmiotu za [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 50 tygodni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Kwalifikacje głównego projektanta - a) 10 pkt otrzyma Wykonawca, który wykaże, że do koordynacji branż skieruje głównego projektanta- architekta, który posiada doświadczenie przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej, gdzie dla zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub dokument równoważny, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w przypadku inwestycji wykonywanej poza obszarem RP b) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który wykaże, że do koordynacji branż skieruje głównego projektanta - architekta który posiada doświadczenie przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych, gdzie dla zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub dokument równoważny, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w przypadku inwestycji wykonywanej poza obszarem RP c) 30 pkt otrzyma Wykonawca, który wykaże, że do koordynacji branż skieruje głównego projektanta - architekta który posiada doświadczenie przy opracowaniu 3 dokumentacji projektowych, gdzie dla zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub dokument równoważny, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w przypadku inwestycji wykonywanej poza obszarem RP d) 40 pkt otrzyma Wykonawca, który wykaże, że do koordynacji branż skieruje głównego projektanta - architekta który posiada doświadczenie przy opracowaniu 4 i więcej dokumentacji projektowych, gdzie dla zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę lub dokument równoważny, który umożliwił realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w przypadku inwestycji wykonywanej poza obszarem RP (0)
Unlock the form

The number of page views: 351