Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/2022 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Deadlines:
Published : 17-06-2022 11:54:00
Placing offers : 29-06-2022 09:00:00
Offers opening : 29-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 667.44 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Zal 5 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 383.32 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Zal1 Formularz ofertowy.doc doc 70.5 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Zal2.xlsx xlsx 46.5 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Zal3_Oświadczenie dotyczace braku podstaw do wykluczenia.doc doc 40 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Zal4 Oswiadczenie.doc doc 35.5 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Zal6 Projekt umowy.pdf pdf 324.71 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 267.06 2022-06-17 11:54:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 455.08 2022-06-24 10:00:33 Public message
Zal2 - modyfikacja z 24.06.22.xlsx xlsx 46.55 2022-06-24 10:01:44 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmowieniu.pdf pdf 35.89 2022-06-24 10:02:30 Public message
Art.222_5.pdf pdf 235.31 2022-06-29 10:39:22 Public message
Wynik_strona 1.pdf pdf 337.29 2022-07-19 10:49:25 Public message
Wynik_strona 2.pdf pdf 295.15 2022-08-02 10:57:13 Public message
Kwota zabezpieczona na realizację zamówienia.pdf pdf 483.13 2022-06-29 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-02 10:57 Joanna Sienkiewicz INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania dotyczy zadania nr 7

Wynik_strona 2.pdf

2022-07-19 10:49 Joanna Sienkiewicz INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Wynik_strona 1.pdf

2022-06-29 10:39 Joanna Sienkiewicz Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Art.222_5.pdf

2022-06-29 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
L.p. Nr Zadania Opis Kwota przeznaczona gross zł
Zadanie nr 1 Mycie i dezynfekcja rąk ( system -zamknięty) 3641,76
Zadanie nr 2 Mycie i dezynfekcja rąk ( system łokciowy) 15870,60
Zadanie nr 3 Dezynfekcja narzędzi A 8353,80
Zadanie nr 4 Dezynfekcja narzędzi B 8780,62
Zadanie nr 5 Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów,kolonoskopów ( Endoskopia - B) 11228,76
Zadanie nr 6 Preparaty do mycia i dezynfekcji kuchenek oddziałowych 1790,10
Zadanie nr 7 Dezynfekcja myjki- dezynfekatora 388,80
Zadanie nr 8 Dezynfekcja powierzchni/ sprzętu 9990,00
Zadanie nr 9 Mycie ciała pacjenta, włosów, mycie skóry pacjenta Przed zabiegami 5092,20
Zadanie nr 10 Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji , endoskopów, endoskopów giętkich ( Endoskopia A) 27253,88
RAZEM 92390,52

Kwota zabezpieczona [...].pdf

2022-06-24 10:02 Joanna Sienkiewicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu- z dn. 24.06.2022 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-24 10:01 Joanna Sienkiewicz Modyfikacja zal2 do SWZ arkusz asortymentowo-cenowy z dn. 24.06.2022

Zal2 - modyfikacja z [...].xlsx

2022-06-24 10:00 Joanna Sienkiewicz Odpowiedzi z dn. 24.06.2022 r.

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 791