Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/ZPS/PKMS/06/2022 Świadczenie usług kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w Świerklańcu - linie 288, 80 i M107

Deadlines:
Published : 17-06-2022 09:13:00
Placing offers : 15-07-2022 12:00:00
Offers opening : 15-07-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.04 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 688.6 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
1. Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.wersja edytowalna.docx docx 42.89 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
2. Zał. nr 2 do SWZ JEDZ.wersja edytowalna.docx docx 57.38 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
3. Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie o aktualnosci JEDZ.wersja edytowalna.docx docx 21.81 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
4. Zał. nr 4.umowa .docx docx 32.33 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
Załaczniki do umowy.pdf pdf 857.74 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
5. Zał. nr 5 do SWZ oświadczenie 117.4.wersja edytowalna.docx docx 21.31 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
6. Zał. nr 6 do SWZ Oświadczenie - grupa kapitałowa.wersja edytowalna.docx docx 24.27 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
7. Zał. nr 7 do SWZ wykluczenie sankcje podmiot.docx docx 26.34 2022-06-17 09:13:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 199.48 2022-07-15 10:03:25 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 201.07 2022-07-15 15:03:44 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 203.69 2022-07-15 15:04:12 Public message
Ogłoszenie.pdf pdf 144.3 2022-07-22 10:17:07 Public message

Announcements

2022-07-22 10:17 Katarzyna Kałuża Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie.pdf

2022-07-15 15:04 Justyna Krzystanek Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-15 15:03 Justyna Krzystanek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-15 10:03 Justyna Krzystanek Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 516