Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 10/2022 Przystosowanie pomieszczeń na oddziale psychiatrii ogólnej B i C z przeznaczeniem na separatki dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Covid-19.

Deadlines:
Published : 17-06-2022 12:50:00
Placing offers : 04-07-2022 10:00:00
Offers opening : 04-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - TP 10-2022.pdf pdf 627.9 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ TP 10-2022 oświadczenie.docx docx 22.56 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ TP 10-2022.docx docx 43.64 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08da5041-e363-1f32-0dea-56000e3574dd.pdf pdf 95.13 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ TP 10-2022 projekt umowy.pdf pdf 443.76 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ TP 10-2022 formularz ofertowy.docx docx 52.33 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
szkic - izolatki.pdf pdf 1359.23 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
przedmiar - izolatki B i C.pdf pdf 90.17 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
STWIOR-izolatki B i C.pdf pdf 92.76 2022-06-17 12:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.rtf rtf 98.24 2022-07-04 12:23:09 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania TP 10-2022.rtf rtf 99.73 2022-07-20 12:41:22 Public message
ogłoszenie o wyniku (unieważnieniu potępowania)08da6ad7-fdf8-8716-2fec-5a000eaf51ff.pdf pdf 56.59 2022-07-21 10:43:57 Public message

Announcements

2022-07-21 10:43 Alina Mientus ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-20 12:41 Alina Mientus Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważ [...].rtf

2022-07-04 12:23 Alina Mientus Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].rtf

2022-07-04 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 172 963,22 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 355