Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 104/TP/ZP/RB/2022 104/TP/ZP/RB/2022 - Wymiana 2 dźwigów osobowych w obiektach USK im. WAM- CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113

Deadlines:
Published : 15-06-2022 22:27:00
Placing offers : 04-07-2022 09:00:00
Offers opening : 04-07-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
104_RB_SWZ_Wymiana_2_dźwigów_ost.doc doc 827.5 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
104_RB_SWZ_Wymiana_2_dźwigów_ost.pdf pdf 1049.91 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.08 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
projekt tech dzwig bud 3.pdf pdf 4901.78 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
projekt tech dzwig bud 5.pdf pdf 4990.69 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
specyfikacja tech dzwig bud 3.pdf pdf 16069.32 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
specyfikacja tech dzwig bud 5.pdf pdf 16016.92 2022-06-15 22:27:00 Proceeding
104_TP_ZP_RB_2022_info_z_wizji_lokalnej.pdf pdf 428.33 2022-06-23 10:54:26 Public message
104_TP_ZP_RB_2022_info_z_wizji_lokalnej_skan.pdf pdf 491.01 2022-06-23 10:54:26 Public message
IMG_20220628_114642055.jpg jpg 290.87 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_114700371.jpg jpg 248.75 2022-06-30 17:51:35 Public message
104_TP_2022_Wyjaśnienia_SWZ.pdf pdf 696.71 2022-06-30 17:51:35 Public message
104_TP_2022_Wyjaśnienia_SWZ_skan.pdf pdf 2122.43 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_110440675.jpg jpg 328.88 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_110559708.jpg jpg 364.33 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_110708316.jpg jpg 434.86 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_110719722.jpg jpg 438.95 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_114602759.jpg jpg 228.11 2022-06-30 17:51:35 Public message
IMG_20220628_114625568.jpg jpg 313.2 2022-06-30 17:51:35 Public message
Zest_ofert_104_TP_ZP_RB_2022.pdf pdf 335.09 2022-07-04 13:46:37 Public message
Zest_ofert_104_TP_ZP_RB_2022_skan.pdf pdf 432.5 2022-07-04 13:46:37 Public message
104_2022_Wyniki_Internet.pdf pdf 244.52 2022-07-12 11:39:16 Public message
104_2022_Wyniki_Internet_s.pdf pdf 573.98 2022-07-12 11:39:16 Public message

Announcements

2022-07-12 11:39 Anna Majewska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Pliki w załączeniu

104_2022_Wyniki_Inte [...].pdf

104_2022_Wyniki_Inte [...].pdf

2022-07-04 13:46 Anna Majewska Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 04.07.2022 r. - Pliki w załączeniu

Zest_ofert_104_TP_ZP [...].pdf

Zest_ofert_104_TP_ZP [...].pdf

2022-07-04 09:00 Buyer message Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr 104/TP/ZP/RB/2022

na Wymianę dwóch dźwigów osobowych w obiektach USK im. WAM-CSW w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113


Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 – t.j. ze zm.) Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 825 202,27 zł brutto.

2022-06-30 17:51 Anna Majewska Wyjaśnienia treści SWZ - Pliki w załączeniu

IMG_20220628_1146420 [...].jpg

IMG_20220628_1147003 [...].jpg

104_TP_2022_Wyjaśnie [...].pdf

104_TP_2022_Wyjaśnie [...].pdf

IMG_20220628_1104406 [...].jpg

IMG_20220628_1105597 [...].jpg

IMG_20220628_1107083 [...].jpg

IMG_20220628_1107197 [...].jpg

IMG_20220628_1146027 [...].jpg

IMG_20220628_1146255 [...].jpg

2022-06-23 10:54 Anna Majewska Informacja z zebrania Wykonawców zwołanego w celu dokonania wizji lokalnej - Pliki w załączeniu

104_TP_ZP_RB_2022_in [...].pdf

104_TP_ZP_RB_2022_in [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1174