Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.42.2022-TP „Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych ( tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny)”

Deadlines:
Published : 15-06-2022 15:53:00
Placing offers : 28-06-2022 10:00:00
Offers opening : 28-06-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dok. podpisane.zip zip 17721.47 2022-06-15 15:53:00 Proceeding
Zał. edytowalne.zip zip 1096.25 2022-06-15 15:53:07 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.04 2022-06-15 15:53:17 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.11 2022-06-22 14:23:34 Public message
SWZ po zmianach 23.06.2022r.pdf pdf 692.84 2022-06-23 14:03:06 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 604.73 2022-06-23 14:03:06 Public message
Zał.1 OPZ po zmianach.pdf pdf 585.87 2022-06-23 14:03:06 Public message
Zał_2 Projekt_umowy_PRZEGLADY 2022 TK MR po zminie.pdf pdf 427.79 2022-06-23 14:03:06 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.06.2022.pdf pdf 38.89 2022-06-23 14:03:06 Public message
Informacja_z_otwarcia.pdf pdf 697.65 2022-06-28 14:47:02 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 698.26 2022-07-11 14:43:46 Public message

Announcements

2022-07-11 14:43 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-06-28 14:47 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-28 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 1 025 568,00 zł gross z podziałem na 2 zadania:
Zadanie 1 - 475 200,00 zł brutto
Zadanie 2 - 550 368,00 zł brutto
2022-06-23 14:03 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w Załączniku nr 1(OPZ) do SWZ
2) zmianę w Załączniku nr 2 (Projekt umowy)
3) zmianę w SWZ
Termin składania ofert: z 24.06.2022r. godz. 10:00 z 27.06.2022r. godz. 10:00 na 28.06.2022r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert : z 24.06.2022r. godz. 10:05 z 27.06.2022r. godz. 10:05 na 28.06.2022r. godz. 10:05
Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu z 23.07.2022r. z 26.07.2022r. na 27.07.2022r.

SWZ po zmianach 23.0 [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

Zał.1 OPZ po zmianac [...].pdf

Zał_2 Projekt_umowy_ [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-06-22 14:23 Beata Kopeć Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 295