Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SRZP261-1-0099/22 Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu.

Deadlines:
Published : 15-06-2022 14:53:00
Placing offers : 23-06-2022 09:00:00
Offers opening : 23-06-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający:
Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja
ul. Miodowa 1
42-400 Zawiercie

za którego działa jako Pełnomocnik, upoważniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania  w imieniu i na rzecz w/w Zamawiającego:

 Centrum Usług Wspólnych
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl
strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl
Platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie 

zaprasza  do  składania  ofert  za pośrednictwem niniejszego formularza  elektronicznego na  realizację  zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej   kwoty 130 000,00 złotych netto, pod nazwą:  „Wykonanie  pokrycia  dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu”.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod numery telefonów podane w treści Zaproszenia do składania ofert.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik Nr 7 - Wykaz osób.docx docx 15.19 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Opis_przedmiotu_zamówienia.docx docx 24801.95 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - STWiORB.pdf pdf 525.41 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 245.49 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót.pdf pdf 87.97 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Formularz ofertowy.doc doc 110.5 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Wykaz robót.docx docx 15.7 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 276.98 2022-06-15 14:53:00 Proceeding
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 211.96 2022-07-15 08:32:39 Public message

Announcements

2022-07-15 08:32 Joanna Struzik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie pokrycia dachu sali gimnastycznej oraz zaplecza wraz z remontem pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert wraz z Załącznikami. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6210 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 20% Proszę podać długość okresu gwarancji wyrażonego w liczbie miesięcy w zakresie: od 24 do 60 (0)
3 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin realizacji - Do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz ofertowy - Proszę załączyć Formularz ofertowy na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do składania ofert Attachment required (0)
6 Wykaz robót budowlanych - Proszę załączyć Wykaz robót budowlanych na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 6 do Zaproszenia do składania ofert Attachment required (0)
7 Wykaz osób - Proszę załączyć Wykaz osób na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do Zaproszenia do składania ofert Attachment required (0)
8 Kosztorys ofertowy - Proszę załączyć Kosztorys ofertowy pełniący funkcję pomocniczą dla sporządzenia oferty i wyliczenia ceny ryczałtowej, na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do składania ofert Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296