Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.2611.3.2022 „Dostawa artykułów żywnościowych w roku szkolnym 2022/2023 z podziałem na części dla Przedszkola NR 1 w Ustrzykach Dolnych”.

Deadlines:
Published : 15-06-2022 12:25:00
Placing offers : 28-06-2022 09:00:00
Offers opening : 28-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 277.15 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr_4_projekt_umowy.pdf pdf 254.11 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_OPZ.pdf pdf 141.24 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 36.11 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.docx docx 21.94 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.doc doc 44 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
Załącznik_nr_3_formularz_cenowy.zip zip 78.87 2022-06-15 12:25:00 Proceeding
BZP2022BZP 0021067801.pdf pdf 1226.35 2022-06-15 12:26:05 Proceeding
Pytanie nr_1 z dnia 27.06.2022.pdf pdf 806.02 2022-06-27 13:43:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 134.38 2022-06-29 08:30:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty 7.07.2022 r..pdf pdf 206.16 2022-07-07 10:22:20 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
przedszkole 1 - zalacznik2.docx.xml xml 56.59
przedszkole 1 -zal 3.jpg jpg 693.29
przedszkole 1 -zal 3.jpg.xml xml 931.84
przedszkole 1- zal 6.jpg jpg 528.77
przedszkole 1- zal 6.jpg.xml xml 712.49
przedszkole 1 - zal5.jpg jpg 317.12
przedszkole 1 - zal5.jpg.xml xml 430.28
przedszkole 1 - zalacznik2.docx docx 36.79
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta cenowa Widan- Przedszkole Ustrzyki.pdf pdf 3134.48
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Wyjaśnienie zapakowania w 7Zip.docx docx 23.35
Pliki.001 001 492.56
Część V mięso i wędlina.xlsx xlsx 14.34
Część V mięso i wędlina.xlsx.xml xml 26.66
Część VI drób.xlsx xlsx 13.41
Część VI drób.xlsx.xml xml 25.38
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx docx 38
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.docx.xml xml 58.22
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
przet-5-przedszkole1-2022.7z 7z 1869.67
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część IV pieczywo.pdf pdf 258.46
Zalacznik_nr_2_Formularz_Ofertowy.pdf pdf 317.67
Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_art 125_Pzp.pdf pdf 233.71
Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_art. 7_specustawy.pdf pdf 236.92
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Przedszkolne NR1.zip zip 529.93
Przedszkolne NR1.zip zip 529.93

Announcements

2022-07-07 10:22 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
Zamawiający przekazuje zawiadomienie z dnia 7.07.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-29 08:30 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert z dnia 28.06.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-28 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia (brutto):
CZĘŚĆ I (art. ogólnospożywcze) – 63 657,31
CZĘŚĆ II (owoce i warzywa) – 64 957,20
CZĘŚĆ III (nabiał) – 25 755,50
CZĘŚĆ VI ( pieczywo) – 11 022,41
CZĘŚĆ V ( mięso i wędlina) – 9 899,18
CZĘŚĆ VI (drób) – 7 035,52
CZĘŚĆ VII (ryby + produkty mrożone) – 12 290,90
2022-06-27 13:43 Marta Paszkowska Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zadane pytanie z dnia 27.06.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych.

Pytanie nr_1 z dnia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 392