Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ocds-148610-ed645b67-ec87-11ec-9a86-f6f4c648a056 Dostawa sprzętu laboratoryjnego do pracowni zawodowych w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”

Anna Pawłowska
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: UM - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – IZP-II
Deadlines:
Published : 15-06-2022 11:59:00
Placing offers : 24-06-2022 09:30:00
Offers opening : 24-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania: gmina – miasto Grudziądz ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziądz telefon: 56 45 10 233 poczta elektroniczna: bzp@um.grudziadz.pl strona internetowa: www.bip.grudziadz.pl NIP: 876-24-26-842 REGON: 871118833 Dni i godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 7:30 do 15:30, wtorek w godz. 7:30 do 17:00, piątek w godz. 7:00 do 13:30.

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.26 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 703.93 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt laboratoryjny.pdf pdf 488.49 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Fomularz ofertowy - część ogólna.docx docx 52.03 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1 do SWZ - Formularz ofertowy - część szczegółowa.xlsx xlsx 22.99 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 840.76 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 23.4 2022-06-15 11:59:00 Proceeding
Informacja o kwocie .pdf pdf 336.92 2022-06-24 09:45:05 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 486.06 2022-06-24 10:37:10 Public message
Zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 449.64 2022-07-05 11:53:23 Public message

Announcements

2022-07-05 11:53 Anna Pawłowska Wynik postępowania.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-06-24 10:37 Anna Pawłowska Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o złożony [...].pdf

2022-06-24 09:45 Anna Pawłowska Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341