Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/AW/3412/TP-70/22 „Dostawa złotych znaczników do radioterapii na potrzeby Zakładu Radioterapii i Pracowni Teleradioterapii COZL” (COZL/DZP/AW/3412/TP-70/22)

Deadlines:
Published : 15-06-2022 10:07:00
Placing offers : 24-06-2022 09:15:00
Offers opening : 24-06-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogł. o zamówieniu TP-70-22.pdf pdf 88.61 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 24.45 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy.doc doc 38 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3- Projektowane postanowienia umowy.doc doc 82 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oswiadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 31 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 24.2 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna.docx docx 12.3 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby uwzględniające regulacje sankcyjne.docx docx 21.46 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
SWZ-TP-70-22.pdf pdf 654.55 2022-06-15 10:07:00 Proceeding
Informacja o kwocie TP-70-22.pdf pdf 992.02 2022-06-24 09:20:11 Public message
Informacja z otwarcia TP-70-22.pdf pdf 1194.33 2022-06-24 13:36:54 Public message

Announcements

2022-06-24 13:36 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu„Dostawa złotych znaczników do radioterapii na potrzeby Zakładu Radioterapii i Pracowni Teleradioterapii COZL” (COZL/DZP/AW/3412/TP-70/22)

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 09:20 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231