Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.12.2022 Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 14-06-2022 15:37:00
Placing offers : 05-07-2022 09:00:00
Offers opening : 05-07-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice.

Zakres zamówienia: remont nawierzchni drogi 2210D w miejscowości Miłkowice (długość ok. 2,57 km), obejmujący remont nawierzchni z betonu asfaltowego w granicach pasa drogowego: rozbiórkę starej nawierzchni poprzez frezowanie; przygotowanie podłoża: wykonanie warstwy profilująco wyrównawczej wraz z uzupełnienie ubytków, likwidacją zaniżeń, załamań; wykonanie warstwy ścieralnej; lokalnie remont (wymianę) krawężnika oraz wymianę nawierzchni na zatoce postojowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 05.07.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da4e04-0a96-c16f-0c0a-23000dc48f16.pdf pdf 124.06 2022-06-14 15:37:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 440.48 2022-06-14 15:37:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 6473.24 2022-06-14 15:37:01 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zm proj umowy z 30.06.2022.zip zip 360.97 2022-06-30 13:47:05 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1-8 2706 2022.pdf pdf 179.31 2022-06-28 08:37:01 Public message
rys wpustu.pdf pdf 157.65 2022-06-28 10:43:54 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt9.pdf pdf 168.4 2022-06-29 11:57:59 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt10-12.pdf pdf 173.88 2022-06-30 13:45:35 Public message
06 Wzór umowy po zmianie 30.06.2022.pdf pdf 319.56 2022-06-30 13:45:35 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt13-24.pdf pdf 200.44 2022-07-01 12:11:46 Public message
SST_D_050305 Nawierzchnia warstwa wiażąca.pdf pdf 779.04 2022-07-01 12:11:46 Public message
Tor opis tech Milkowice 2210D Remont nawierzchni.pdf pdf 1897.1 2022-07-01 12:11:46 Public message
TOR zatwierdzenie Milkowice 2210D Remnont nawierzchni.pdf pdf 461.42 2022-07-01 12:11:46 Public message
badania_geotechniczne MiLkowice 2210D remont_.zip zip 5786.99 2022-07-01 12:11:46 Public message
Opinia konserwatora zabytkow Milkowice Remont nawierzchni.pdf pdf 132.15 2022-07-01 12:11:46 Public message
Zaswiadczenie brak sprzeciwu Milkowice Remont nawierzchni.pdf pdf 298.44 2022-07-01 12:11:46 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 141.99 2022-07-05 12:55:41 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 189.24 2022-07-22 13:58:02 Public message

Announcements

2022-07-22 13:58 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, w załączniku publikujemy informację o rozstrzygnięciu postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-07-05 12:55 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-07-05 09:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1.770.000 zł brutto.
2022-07-01 12:11 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na kolejne pytania (nr 13-24) w sprawie wyjaśnienia treść SWZ. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu oraz w załącznikach.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

SST_D_050305 Nawierz [...].pdf

Tor opis tech Milkow [...].pdf

TOR zatwierdzenie Mi [...].pdf

badania_geotechniczn [...].zip

Opinia konserwatora [...].pdf

Zaswiadczenie brak s [...].pdf

2022-06-30 13:45 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na kolejne pytania (nr 10-12) w sprawie wyjaśnienia treść SWZ. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

06 Wzór umowy po zmi [...].pdf

2022-06-29 11:57 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 9 w sprawie wyjaśnienia treść SWZ. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

2022-06-28 10:43 Jolanta Korfanty W uzupełnieniu odpowiedzi na pytania załączamy rysunek.

rys wpustu.pdf

2022-06-28 08:37 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania (nr 1-8) w sprawie wyjaśnienia treść SWZ. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1425