Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.43.2022-TP Dostawa narzędzi do zabiegów endoskopowych dla SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy.

Deadlines:
Published : 14-06-2022 11:15:00
Placing offers : 27-06-2022 12:00:00
Offers opening : 27-06-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok. edytowalne.zip zip 779.51 2022-06-14 11:15:00 Proceeding
Dok. podpisane.zip zip 14766.01 2022-06-14 11:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.49 2022-06-14 11:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.74 2022-06-21 12:08:56 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 641.61 2022-06-21 12:08:56 Public message
SWZ po zmianach.pdf pdf 605.61 2022-06-21 12:08:56 Public message
Zał. 1 F asortymentowo-cenowy po zmianach.xls xls 122 2022-06-21 12:08:56 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 777.17 2022-06-27 14:59:51 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 820.16 2022-07-08 14:26:01 Public message

Announcements

2022-07-08 14:26 Beata Kopeć Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-06-27 14:59 Beata Kopeć Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-27 12:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia 994 757.80 zł gross z podziałem na 3 zadania:
1) Zadanie 1 - 361 571,04 zł brutto
2) Zadanie 2 - 359 964,00 zł brutto
3) Zadanie 3 - 273 222,72 zł brutto
2022-06-21 12:08 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ .
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:
1) zmianę w Załączniku nr 1 ( Zadanie 1 poz.5) do SWZ
2) zmianę w SWZ
Termin składania ofert: z 24.06.2022r. godz. 12:00 na 27.06.2022r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert : z 24.06.2022r. godz. 12:05 na 27.06.2022r. godz. 12:05
Termin związania wykonawcy z ofertą upływa w dniu z 23.07.2022r. na 26.07.2022r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

SWZ po zmianach.pdf

Zał. 1 F asortymento [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 405