Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00206207/01 Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Muzeum-Zamek w Łańcucie

Jacek WALSKI
PREDA Jacek Walski
Deadlines:
Published : 13-06-2022 13:44:00
Placing offers : 23-06-2022 14:00:00
Offers opening : 23-06-2022 14:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.5 2022-06-13 13:44:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.zip zip 8757.88 2022-06-13 13:44:00 Proceeding
SWZ P.01.06.2022 Zakup pg MUZEUM ZAMEK W ŁAŃCUCIE.pdf pdf 1077.1 2022-06-13 13:44:00 Proceeding
2022.06.18 Informacja 2.pdf pdf 265.47 2022-06-18 17:43:49 Public message
2022.06.17 Informacja 1.pdf pdf 246.08 2022-06-17 13:27:44 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2022.pdf pdf 35.77 2022-06-17 13:27:44 Public message
Oświadczenie 1 - podpis.pdf pdf 264.44 2022-06-17 13:27:44 Public message
Oświadczenie 2 - podpis.pdf pdf 264.45 2022-06-17 13:27:44 Public message
2022.06.20 Informacja 3.pdf pdf 242.45 2022-06-20 13:42:12 Public message
2022.06.21 Informacja 4.pdf pdf 241.16 2022-06-21 13:54:25 Public message
2022.06.23 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 363.47 2022-06-23 14:53:20 Public message
2022.06.24 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 273.21 2022-06-24 07:36:02 Public message

Announcements

2022-06-24 07:36 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o dołączeniu do niniejszego komunikatu informacji o wyborze oferty.

2022.06.24 Informacj [...].pdf

2022-06-23 14:53 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o dołączeniu do niniejszego komunikatu informacji z otwarcia ofert.

2022.06.23 Informac [...].pdf

2022-06-23 14:00 Buyer message Zamawiajacy zamierza przeznaczyć w obecnym stanie prawnym na realizację zadania kwotę gross 488 925,27 zł.
2022-06-21 13:54 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi 4 na pytania Wykonawcy.

2022.06.21 Informac [...].pdf

2022-06-20 13:42 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi 3 na pytania Wykonawcy.

2022.06.20 Informac [...].pdf

2022-06-18 17:43 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi 2 na pytania Wykonawcy.

2022.06.18 Informac [...].pdf

2022-06-17 13:27 Jacek WALSKI Zamawiający informuje o załączeniu do niniejszego komunikatu odpowiedzi na pytania Wykonawcy.
Zamawiający informuje również o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

2022.06.17 Informac [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Oświadczenie 1 - pod [...].pdf

Oświadczenie 2 - pod [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220