Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-22-079UN DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I OBŁOŻEŃ

Deadlines:
Published : 10-06-2022 12:30:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 487.12 2022-06-10 12:30:00 Proceeding
SWZ 079.pdf pdf 1486.2 2022-06-10 12:30:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 238.5 2022-06-10 12:30:00 Proceeding
załączniki do pobrania.doc doc 607 2022-06-10 12:30:00 Proceeding
załączniki nr 4 po korekcie.doc doc 102 2022-06-30 11:57:58 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 260.64 2022-06-30 11:57:58 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH.pdf pdf 442.76 2022-07-04 12:16:56 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 318.3 2022-07-08 14:07:28 Public message
Unieważnienie PAKIET 12,17,23,32.pdf pdf 581.32 2022-07-08 14:07:28 Public message
WYNIKI 1.pdf pdf 249.84 2022-07-27 14:16:58 Public message
Unieważnienie PAKIET 2,10.pdf pdf 582.33 2022-07-27 14:16:58 Public message
WYNIKI 2.pdf pdf 200.42 2022-07-29 13:09:35 Public message
WYNIKI 3.pdf pdf 200.48 2022-08-02 12:59:27 Public message
Anulowanie decyzji o odrzuceniu pak. 30.pdf pdf 245.42 2022-08-02 13:01:15 Public message
WYNIKI 4.pdf pdf 200.9 2022-08-03 13:53:49 Public message
WYNIKI 5.pdf pdf 195.81 2022-08-09 13:39:40 Public message
WYNIKI korekta.pdf pdf 183.91 2022-08-09 13:39:40 Public message
WYNIKI 6.pdf pdf 199.3 2022-08-11 12:42:33 Public message
korekta ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej 79un.pdf pdf 456.25 2022-08-12 13:44:01 Public message
Unieważnienie 79un PAKIETY 4,8,9,20,21,22,29.pdf pdf 583.07 2022-08-16 14:00:48 Public message

Announcements

2022-08-16 14:00 Marzena Sekuła Unieważnienie pakietów

Unieważnienie 79un P [...].pdf

2022-08-12 13:44 Marzena Sekuła Korekta ogłoszenia o wyborze ofert najkorzystniejszych

korekta ogłoszenia o [...].pdf

2022-08-11 12:42 Marzena Sekuła Wyniki 6

WYNIKI 6.pdf

2022-08-09 13:39 Marzena Sekuła Korekta wyników nr 2 z dnia 29.07.2022r i wyniki 5

WYNIKI 5.pdf

WYNIKI korekta.pdf

2022-08-03 13:53 Bożena Radek Wyniki 4

WYNIKI 4.pdf

2022-08-02 13:01 Bożena Radek Informacja o anulowaniu decyzji w zakresie pak. 30

Anulowanie decyzji o [...].pdf

2022-08-02 12:59 Bożena Radek Wyniki 3

WYNIKI 3.pdf

2022-07-29 13:09 Bożena Radek Wyniki 2

WYNIKI 2.pdf

2022-07-27 14:16 Bożena Radek Wynik 1,
Unieważnienie w zakresie pak. 2, 10

WYNIKI 1.pdf

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

2022-07-08 14:07 Bożena Radek Protokół z otwarcia ofert,
Unieważnienie w zakresie pakietów 12,17,23,32

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

2022-07-04 12:16 Bożena Radek Informacja o środkach przeznaczonych

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2022-06-30 11:57 Bożena Radek Odpowiedzi na pytania,
Załącznik nr 4 po korekcie

załączniki nr 4 po k [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1422