Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.11.2022 Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 09-06-2022 15:24:00
Placing offers : 04-07-2022 09:00:00
Offers opening : 04-07-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Remont odcinka drogi powiatowej nr 2180D w m. Szczytniki nad Kaczawą od km 9+103,50 do km 10+353,50.

Zakres rzeczowy: Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi powiatowej 2180D w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą  o długości 1250 m.  Zakres robót obejmuje wymianę warstw bitumicznych jezdni i skrzyżowań oraz większości zjazdów, lokalnie wymianę podbudowy gdzie utraciła nośność. Remont chodnika w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 104627D i wykonanie lokalnie chodnika w miejscu byłego przejazdu kolejowo drogowego. W zakresie odwodnienia drogi oczyszczenie i częściowe odtworzenie rowów oraz wymianę większości przepustów drogowych na nowe, a w ciągu cieku Młokita pod drogą powiatową remont monolitycznego przepustu żelbetowego o przekroju prostokątnym. Odwodnienie drogi za pomocą trzech wpustów deszczowych z osadnikiem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 04.07.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnickiSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da4a12-12c5-cbba-6e75-33000d711f40.pdf pdf 126.09 2022-06-09 15:24:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 412.02 2022-06-09 15:24:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 330.38 2022-06-09 15:24:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 25696.85 2022-06-09 15:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt1.pdf pdf 169.3 2022-06-28 14:29:12 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt2.pdf pdf 170.45 2022-06-30 13:34:43 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 174.9 2022-07-04 12:39:04 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 188.36 2022-07-22 13:41:14 Public message

Announcements

2022-07-22 13:41 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, w załączniku publikujemy ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-07-04 12:39 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-07-04 09:00 Buyer message Kwota gross przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1992500,00 zł, w tym w roku 2022 1500000,00 zł, w roku 2023 492500,00 zł.
2022-06-30 13:34 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na drugie pytanie w sprawie wyjaśnienia treść SWZ. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

2022-06-28 14:29 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie w sprawie wyjaśnienia treść SWZ. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 952