Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.16.2022 „Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza w Nowym Tomyślu na Centrum Usług Wspólnych”

Joanna Jasicka
Gmina Nowy Tomyśl Department: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
Deadlines:
Published : 09-06-2022 13:32:00
Placing offers : 24-06-2022 09:30:00
Offers opening : 24-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorysy ofertowe.7z 7z 690.69 2022-06-09 13:32:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.36 2022-06-09 13:32:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA (002).docx docx 20.81 2022-06-09 13:32:00 Proceeding
Projekt techniczny.7z 7z 3478.41 2022-06-09 13:32:00 Proceeding
SWZ adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza.pdf pdf 408.48 2022-06-09 13:32:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 169.33 2022-06-09 13:32:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ 09 06 2022.docx docx 19.16 2022-06-09 15:47:49 Public message
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (002) pod modyfikacji.docx docx 20.89 2022-06-09 15:47:49 Public message
Modyfikacja SWZ 10 06 2022.docx docx 19.04 2022-06-10 13:45:51 Public message
zał. nr 7 projektowane postanowienia umowy po zmianie .docx docx 45.69 2022-06-10 13:45:51 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia ZP.271.16.2022.doc doc 851.5 2022-06-24 09:33:40 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -ZP.271.16.2022.doc doc 853.5 2022-06-24 10:37:42 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.16.2022.doc doc 857 2022-07-01 12:57:27 Public message

Announcements

2022-07-01 12:57 Joanna Jasicka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].doc

2022-06-24 10:37 Joanna Jasicka informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-06-24 09:33 Joanna Jasicka informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja o kwocie [...].doc

2022-06-10 13:45 Joanna Jasicka modyfikacja SWZ z dnia 10.06.2022 r.

Modyfikacja SWZ 10 0 [...].docx

zał. nr 7 projektowa [...].docx

2022-06-09 15:47 Joanna Jasicka modyfikacja SWZ z dnia 09.06.2022 r.

Modyfikacja SWZ 09 0 [...].docx

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 423