Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.31.2022.AW Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę dróg na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

Deadlines:
Published : 09-06-2022 12:59:00
Placing offers : 21-06-2022 12:00:00
Offers opening : 21-06-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP_31.pdf pdf 160.07 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
SWZ_31.pdf pdf 351.02 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty_31.doc doc 85.5 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125_31.docx docx 23.67 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa_31.docx docx 16.34 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_usług_31.doc doc 117 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob_31.docx docx 15.11 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich_31.docx docx 17.24 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117_31.docx docx 20.5 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzór_umowy_31.pdf pdf 167.43 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik_9_Jastrzebia_Brzoza.jpg jpg 1367.96 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik_10_Sokola_Brzoza.jpg jpg 1364.8 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik_11_Brzoza Lesna.jpg jpg 911.09 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik_12_Brzoza Morska.jpg jpg 903.12 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik_13_Okrezna_Dziemionna.jpg jpg 1324.37 2022-06-09 12:59:00 Proceeding
Załącznik_14_Brzoza_chodnik.jpg jpg 756.19 2022-06-09 12:59:03 Proceeding
Załącznik_15_Nowa_Wioska.pdf pdf 806 2022-06-09 12:59:09 Proceeding
Środki_finansowe_31.pdf pdf 46.24 2022-06-21 15:10:04 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_31.pdf pdf 74.14 2022-06-21 15:10:31 Public message
Ogłoszenie_ wybór_oferty_31.pdf pdf 72.96 2022-07-19 13:36:23 Public message

Announcements

2022-07-19 13:36 Anita Wysota Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie_ wybór_of [...].pdf

2022-06-21 15:10 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2022-06-21 15:10 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_31. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316