Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BOR03.2619.2.2022.AP Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Biura Powiatowego w Kraśniku i Lubartowie Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Agnieszka Partyka
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Lubelski Oddział Regionalny
Deadlines:
Published : 09-06-2022 10:48:00
Placing offers : 24-06-2022 09:30:00
Offers opening : 24-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2835.49 2022-06-09 10:48:00 Proceeding
SWZ - energia elektryczna BP Kraśnik, BP Lubartów.pdf pdf 13750.18 2022-06-09 10:48:00 Proceeding
zał. nr 1.1-1.2 Formularz cenowy - en. elektr. - BP Kraśnik BP Lubartów.xls xls 54.5 2022-06-09 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1,2,3,3A,4,5,6,7 do SWZ - energia elektryczna BP Kraśnik, BP Lubartów.docx docx 96.34 2022-06-09 10:48:00 Proceeding
zał. nr 1.1-1.2 Formularz cenowy po zmianach - en. elektr. - BP Kraśnik BP Lubartów.xls xls 55 2022-06-15 14:55:06 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 388.94 2022-06-15 14:55:25 Proceeding
Odpowiedz na zapytanie do SWZ i przesunięcie terminu - energia elektryczna.pdf pdf 1812.3 2022-06-15 14:51:48 Public message
zał. nr 1.1-1.2 Formularz cenowy po zmianach - en. elektr. - BP Kraśnik BP Lubartów.xls xls 55 2022-06-15 14:51:48 Public message
Informacja z art. 222 ust. 5 uPzp - informacja z otwarcia.pdf pdf 379.82 2022-06-24 13:53:34 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z art. 222 ust. 4.pdf pdf 224.38 2022-06-24 09:30:00 Public message

Announcements

2022-06-24 13:53 Agnieszka Partyka Informacja z art. 222 ust. 5 uPzp - informacje z otwarcia ofert

Informacja z art. 22 [...].pdf

2022-06-24 09:30 Buyer message Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Elizówce 65A k/Lublina, działając na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Biura Powiatowego w Kraśniku i Lubartowie Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” [numer referencyjny sprawy: BOR03.2619.2.2022.AP], zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
743 134,42 zł brutto.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-06-15 14:51 Agnieszka Partyka Odpowiedzi na zapytania do SWZ i przesunięcie terminu składania ofert,
(edytowalny) Załącznik nr 1.1 i nr 1.2 do SWZ - formularz cenowy - po zmianach

Odpowiedz na zapytan [...].pdf

zał. nr 1.1-1.2 Form [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387