Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PK.260.1.2022.WW Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2, 3 i 4 w budynku Młyna oraz przestrzeni zewnętrznej kompleksu Młynów Rothera.

Wojciech Watkowski
Park Kultury w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 08-06-2022 13:43:00
Placing offers : 20-06-2022 09:10:00
Offers opening : 20-06-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTY OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 2 ZADANIA.doc doc 102.5 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 176.84 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE O PODZIALE OBOWIAZKÓW.docx docx 25.14 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełanianiu warunku.docx docx 26.72 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY ZADANIE 1.pdf pdf 723.89 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY ZADANIE 2.pdf pdf 723.38 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
SWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.pdf pdf 910.04 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
Zalacznik do oferty DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 2 ZADANIA.doc doc 58 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OPZ(Zadania1&2).pdf pdf 935.56 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OPZ(Zadania1&2)_Zalacznik.1_PrzestrzenMlynowRothera_Raport.II.pdf pdf 95040.18 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OPZ(Zadania1&2)_Zalacznik.2(a)_RaportZBadaniaDostepnosci(01.Spichrz&Mlyn).pdf pdf 16291.75 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OPZ(Zadania1&2)_Zalacznik.2(b)_RaportZBadaniaDostepnosci(02.TerenZewnetrzny).pdf pdf 6146.97 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
ProjektPowykonawczy.zip zip 154274.29 2022-06-08 13:43:00 Proceeding
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 34 2022-06-08 16:10:22 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIE 2.pdf pdf 47.93 2022-06-09 08:44:17 Proceeding
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTY.doc doc 103 2022-06-15 12:09:58 Public message
MODYFIKACJA SWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf pdf 216.3 2022-06-15 12:09:58 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA TRZECIE.pdf pdf 36.41 2022-06-15 12:09:58 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 107.71 2022-06-20 10:38:25 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 189.8 2022-07-07 10:42:54 Public message

Announcements

2022-07-07 10:42 Wojciech Watkowski Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-06-20 10:38 Wojciech Watkowski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-06-20 07:52 Wojciech Watkowski Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na udzielenie zamówienia:
Zadanie 1: 253.872,00 zł brutto,
Zadanie 2: 197.341,20 zł brutto
2022-06-15 12:09 Wojciech Watkowski Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz dokonuje modyfikacji SWZ.

ZMODYFIKOWANY FORMUL [...].doc

MODYFIKACJA SWZ ODPO [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 480