Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.4.2022 Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno

Agnieszka Kasprzyk
Gmina Mosina Department: BZP
Deadlines:
Published : 08-06-2022 12:39:00
Placing offers : 22-06-2022 12:00:00
Offers opening : 22-06-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. SWZ.docx docx 137.1 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
1. SWZ.pdf pdf 2191.43 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
2. zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 30.18 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
3. zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie.docx docx 25.95 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
4. zał. nr 3a do SWZ - Oświadczenie podmiotu trzeciego.docx docx 24.96 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
5. zał. nr 3b do SWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów.doc doc 69.5 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
6. zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 202.5 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
6. zał. nr 4 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 1116.75 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
7. zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 54.13 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
8. zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 24.94 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
9. zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 19.05 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
10. zał. nr 8 do SWZ - Wzór oświadczenia 117 ust. 4.doc doc 81 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
11. zał. nr 9 do SWZ i nr 2 do Projektu umowy - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 21.22 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
12. zał. nr 3 do Projektu umowy - umowa_powierzenia_danych.docx docx 23.69 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
13. zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Mapa orientacyjna, schemat odwodnienia.zip zip 5299.84 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 99.27 2022-06-08 12:39:00 Proceeding
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 30.46 2022-06-15 09:31:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39 2022-06-22 14:28:25 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 73.48 2022-07-06 12:29:53 Public message

Announcements

2022-07-06 12:29 Agnieszka Kasprzyk Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-22 14:28 Agnieszka Kasprzyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-15 09:31 Agnieszka Kasprzyk Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 385