Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/22 Zakup i dostawa produktów pochodzenia zwierzęcego

Awatar Pracownika
Joanna Dworakowska-Wilczyńska
Jednostka Wojskowa 2063
Deadlines:
Published : 07-06-2022 13:40:00
Placing offers : 04-07-2022 08:45:00
Offers opening : 04-07-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 180.99 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 652.39 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.1.Formularz ofertowy.doc doc 96.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.2.Formularz cenowy 6 części.xlsx xlsx 50.7 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.3.JEDZ.xml xml 136.61 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.4.Wykaz usług.doc doc 45.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.5.Wykaz osób.doc doc 39.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy.doc doc 235.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.3.Część I zamówienia.doc doc 33 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.3.Część II zamówienia.doc doc 31.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.3.Część III zamówienia.doc doc 32 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.3.Część IV zamówienia.doc doc 32 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.3.Część V zamówienia.doc doc 32 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.3.Część VI zamówienia.doc doc 32 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.4.Protokol reklamacji.docx docx 27.72 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.5.Decyzja MON.pdf pdf 1264.59 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.6.Klauzula art.13.docx docx 32.34 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.7.Klauzula art.14.docx docx 29.94 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.6.Projekt umowy_zal.8.Oświadczenie RODO poufność.docx docx 19.12 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.7.Zobowiązanie podmiotu.doc doc 38.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.8.Oświadczenie Grupa Kapitałowa.doc doc 38.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.9.Oświadczenie art. 117.doc doc 51.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zal.10.Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 3824 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Zał.11.Wykaz środków transportu.doc doc 40.5 2022-06-07 13:40:00 Proceeding
Odpowiedz_modyfikacja.pdf pdf 384.18 2022-06-21 14:31:48 Public message
Odpowiedz_modyfikacja.doc doc 53 2022-06-21 14:31:48 Public message
Zal.10.Opis przedmiotu zamówienia_zmodyfikowany.doc doc 3825 2022-06-21 14:31:48 Public message
Informacje z otwarcia.pdf pdf 614.91 2022-07-04 12:15:13 Public message
Informacje z otwarcia.doc doc 62 2022-07-04 12:15:13 Public message
Unieważnienie części VI zamówienia.doc doc 61.5 2022-07-04 12:16:05 Public message
Unieważnienie części VI zamówienia.pdf pdf 347.27 2022-07-04 12:16:05 Public message
Oferty.zip zip 6978.14 2022-07-04 13:30:32 Public message

Announcements

2022-07-04 13:30 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, udostępnia oferty złożone w niniejszym postępowaniu.

Oferty.zip

2022-07-04 12:16 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Unieważnienie części [...].doc

Unieważnienie części [...].pdf

2022-07-04 12:15 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Informacje z otwarci [...].pdf

Informacje z otwarci [...].doc

2022-07-04 08:45 Buyer message Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp podaje wartość, którą zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:
- część I zamówienia: 1.321.732,13 zł,
- część II zamówienia: 526.247,40 zł,
- część III zamówienia: 156.353,40 zł,
- część IV zamówienia: 863.320,50 zł,
- część V zamówienia: 312.716,25 zł,
- część VI zamówienia: 364.470,75 zł.
2022-06-21 14:31 Joanna Dworakowska-Wilczyńska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

Odpowiedz_modyfikacj [...].pdf

Odpowiedz_modyfikacj [...].doc

Zal.10.Opis przedmio [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1055