Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.1.4.2022 „Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie”

Deadlines:
Published : 06-06-2022 09:54:00
Placing offers : 23-06-2022 13:00:00
Offers opening : 23-06-2022 13:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.37 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
SWZ kancelaria Mołynie S.270.1.4.2022.pdf pdf 489.7 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
załączniki 1-15.zip zip 8674.68 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
Część opisowa do projektu po adaptacji i zmianach.zip zip 1565.13 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
Część rysunkowa do projektu po adaptacji i zmianach.zip zip 8207.22 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
Projekt architektoniczno-budowlany TYPOWY.zip zip 6447.7 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
Projekt techniczny TYPOWY.zip zip 10294.91 2022-06-06 09:54:00 Proceeding
08da4ab7-3b7a-a90b-6e75-33000d7124fd zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 43.45 2022-06-10 13:54:52 Public message
kancelaria Mołynie zmiana treści SWZ postępowanie S.270.1.4.2022.pdf pdf 523.07 2022-06-10 13:54:52 Public message
Przedmiar robót dot. budowy budynku kancelarii l-ctwa Mołynie - po zmianie 10.06.22 r..xlsx xlsx 13.68 2022-06-10 13:54:52 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert postępowanie S.270.1.4.2022.pdf pdf 143.77 2022-06-23 14:32:27 Public message

Announcements

2022-06-23 14:32 Ewa Bosak Dotyczy: Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie, postępowanie S.270.1.4.2022 - Zamawiający zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-06-23 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 528 900,00 zł brutto
2022-06-10 13:54 Ewa Bosak Dotyczy: Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie - zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia, postępowanie S.270.1.4.2022
Zamawiający zamieszcza zmianę SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedmiar robót po zmianach.

08da4ab7-3b7a-a90b-6 [...].pdf

kancelaria Mołynie z [...].pdf

Przedmiar robót dot. [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 383