Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP-252-11/2022 Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci

Deadlines:
Published : 03-06-2022 12:32:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci” dofinansowanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera – Dokumentacja graficzna wraz z przedmiarami - załącznik nr 2 do SWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do SWZ.Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu 08da3c83-955f-aafd-bcb2-54000d675fe5.pdf pdf 135.92 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
SWZ 11_2022 _ 03.06.2022 .doc doc 452 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
SWZ 11_2022 _ 03.06.2022 .pdf pdf 31853.52 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
Zał nr 1. do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 71.5 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ Dokumentacja graficzna oraz przedmiary.7z 7z 8171.16 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
zał. 3 Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 187.34 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
4-10 oświadczenia.7z 7z 76.45 2022-06-03 12:32:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć.pdf pdf 231.52 2022-06-23 11:20:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert EZP-252-11_2022.pdf pdf 308.91 2022-06-24 12:38:45 Public message

Announcements

2022-06-24 12:38 Patrycja Lech Dzień dobry, w załączaniu przesyłam Informację z otwarcia ofert w postępowaniu na „Modernizację Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci”, Nr postępowania EZP-252-11/2022.
Z poważaniem,
Patrycja Lech

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-23 11:20 Patrycja Lech Dzień dobry,
w załączaniu przesyłam informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Pozdrawiam,
Patrycja Lech

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 424