Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.10.2022 Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2

Deadlines:
Published : 03-06-2022 09:28:00
Placing offers : 14-07-2022 11:00:00
Offers opening : 14-07-2022 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 79.69 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 169.37 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
SWZ z załacznikami.pdf pdf 18597.29 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
SWZ.doc doc 387.5 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
zal nr 1 do SWZ.doc doc 90.5 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
zal nr 2 do SWZ.docx docx 66.91 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
zal nr 3 do SWZ.doc doc 151 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
zal nr 5 do SWZ.docx docx 22.27 2022-06-03 09:28:00 Proceeding
wyjasnienia i zmiana tresci SWZ.pdf pdf 952.69 2022-06-29 09:16:38 Public message
nowy zal nr 5 do SWZ.docx docx 22.23 2022-06-29 09:16:38 Public message
ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 86.74 2022-06-29 09:16:38 Public message
zap i odp do tresci SWZ.pdf pdf 824.96 2022-07-01 12:31:43 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 757.95 2022-07-14 12:05:03 Public message
zawiadomienie o wyniku.pdf pdf 196.79 2022-08-24 13:05:27 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 142.03 2022-09-13 09:54:28 Public message

Announcements

2022-09-13 09:54 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części A, B i C - art. 265 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-24 13:05 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania w części A, B i C zamówienia

zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-07-14 12:05 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-14 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 479 921,22 zł brutto, w tym: 1) na część A zamówienia: 388 945,89 zł brutto, 2) na część B zamówienia: 73 549,41 zł brutto, 3) na część C zamówienia: 17 425,92 zł brutto
2022-07-01 12:31 Zamówienia Publiczne w załączeniu zapytanie i odpowiedź do treści SWZ

zap i odp do tresci [...].pdf

2022-06-29 09:16 Zamówienia Publiczne W załączeniu zapytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SWZ wraz z nowym załącznikiem nr 5 do SWZ oraz ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

wyjasnienia i zmiana [...].pdf

nowy zal nr 5 do SWZ [...].docx

ogloszenie zmian lub [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1632