Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 41/2022 Dostawa przetworów mleczarskich w roku 2022 (magazyny w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy) - sprawa nr 41/2022

Deadlines:
Published : 01-06-2022 14:56:00
Placing offers : 04-07-2022 08:30:00
Offers opening : 04-07-2022 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-1-Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 139.37 2022-06-01 14:56:00 Proceeding
2-1-Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.pdf pdf 10600.96 2022-06-01 14:56:00 Proceeding
2-2-Druki-załączniki do SWZ-wersja edytowalna-pomocnicza.zip zip 125.68 2022-06-01 14:56:00 Proceeding
2-3-JEDZ - 41-2022.zip zip 88.7 2022-06-01 14:56:00 Proceeding
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2-IO-41.pdf pdf 534.24 2022-07-04 15:30:10 Public message
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3-Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 540.3 2022-08-01 14:30:39 Public message

Announcements

2022-08-01 14:30 Magdalena Biernacka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 3 - zawiadomienie o wyborze oferty

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2022-07-04 15:30 Magdalena Biernacka KOMUNIAT PUBLICZNY NR 2 - informacja z sesji otwarcia ofert

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2022-07-04 08:30 Buyer message 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi (brutto) 109.100,00 zł,

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 975