Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/2022 Usługa polegająca na wykonaniu pogwarancyjnych przeglądów okresowych urządzeń i aparatury medycznej - powtórka sprawy 6/2022 i 7/2022

Deadlines:
Published : 01-06-2022 09:46:00
Placing offers : 10-06-2022 10:00:00
Offers opening : 10-06-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1242.04 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 711.71 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Zal 4 Projekt umowy - przeglądy okresowe.pdf pdf 522.23 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Zal 5 Projekt umowy - testy specjalistyczne.pdf pdf 518.67 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Zal 6 Projekt umowy - wzorcowanie.pdf pdf 519.43 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Zal1 Formularz ofertowy.doc doc 68 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Zal2.xlsx xlsx 44 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Zal3_Oświadczenie dotyczace braku podstaw do wykluczenia.doc doc 40.5 2022-06-01 09:46:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 955.9 2022-06-07 08:11:19 Public message
Art.222_5.pdf pdf 292.61 2022-06-13 09:18:47 Public message
Wynik_strona.pdf pdf 418.02 2022-06-27 12:33:03 Public message
kwota zabezpieczona.pdf pdf 540.61 2022-06-10 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-27 12:33 Joanna Sienkiewicz INFORMACJA o rozstrzygnięciu postępowania z dn. 27.06.2022 r.

Wynik_strona.pdf

2022-06-13 09:18 Joanna Sienkiewicz Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Art.222_5.pdf

2022-06-10 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
L.p. Nr Zadania Opis Kwota przeznaczona gross zł
Zadanie nr 1 Aparat do drenażu limfatycznego 2570,75
Zadanie nr 2 Aparatura - Olympus 29778,90
Zadanie nr 3 Aparatura okulistyczna - Frey 1377,79
Zadanie nr 4 Aparatura okulistyczna - Nidek 2927,80
Zadanie nr 5 Aparaty do kriochirurgii - Kriomedpol 430,56
Zadanie nr 6 Aparaty do laseroterapii - Topline 258,34
Zadanie nr 7 Aparaty doplerowskie 3444,47
Zadanie nr 8 Aparaty EEG - Micromed 1377,79
Zadanie nr 9 Aparaty USG 12562,90
Zadanie nr 10 Audiometria - Garson Stadler 2381,85
Zadanie nr 11 Audiometria - Grass Technologies 831,84
Zadanie nr 12 Audiometria - Interacoustics 1175,42
Zadanie nr 13 Bieżnia do ćwiczeń 786,35
Zadanie nr 14 Bronchoskop intubacyjny 1722,23
Zadanie nr 15 Cykloergometr 5141,50
Zadanie nr 16 Detektor tętna płodu 316,46
Zadanie nr 17 Diatermie - Erbe 1048,84
Zadanie nr 18 Diatermie - Famed 180,83
Zadanie nr 19 Diatermie KLS-Martin 964,45
Zadanie nr 20 Dygestorium 4536,62
Zadanie nr 21 Echokardiograf y - Gems 1356,26
Zadanie nr 22 Egzoszkielet do reedukacji chodu 20414,78
Zadanie nr 23 Endoskopia - Hoya 415,92
Zadanie nr 24 Ergospirometr 378,05
Zadanie nr 25 Fizykoterapia - Kriomedpol 289,34
Zadanie nr 26 Fizykoterapia - Rimec 126,58
Zadanie nr 27 Fizykoterapia - Romed 126,58
Zadanie nr 28 Fizykoterapia - Technomex 379,75
Zadanie nr 29 Gazometria 3024,41
Zadanie nr 30 Kardiomonitor - Hungleigh 465,00
Zadanie nr 31 Kardiomonitory - Spacelabs 516,67
Zadanie nr 32 Komora laminarna - Polon 430,56
Zadanie nr 33 Komora laminarna (nuklearna) - Tema Synergie 13777,88
Zadanie nr 34 Lampy medyczne - Famed 86,11
Zadanie nr 35 Lampy solux 302,44
Zadanie nr 36 Lampy szczelinowe - Shin Nippon 415,92
Zadanie nr 37 Lampy szczelinowe - Topkon 415,92
Zadanie nr 38 Laser CO2 5292,72
Zadanie nr 39 Laser diodowy 5292,72
Zadanie nr 40 Lasery medyczne - Biolitec 4305,59
Zadanie nr 41 Lasery medyczne - Dornier 415,92
Zadanie nr 42 Lasery medyczne - Sinar 415,92
Zadanie nr 43 Legalizacja wag 7258,59
Zadanie nr 44 Łóżka medyczne 13357,92
Zadanie nr 45 Materace medyczne z pompą 3417,59
Zadanie nr 46 Mikroskopy operacyjne - Moller 11022,30
Zadanie nr 47 Mikroskopy operacyjne - Zeiss 7750,05
Zadanie nr 48 Platforma do neuronawigacji 16094,28
Zadanie nr 49 Platforma stabilometryczna 1814,65
Zadanie nr 50 Podgrzewacze krwi - Care Fusion 344,45
Zadanie nr 51 Podnośnik elektryczny - Ergolet 1890,26
Zadanie nr 52 Podnośnik elektryczny - Nausicaa Medical 725,86
Zadanie nr 53 Pomiar ciśnienia centralnego 3402,46
Zadanie nr 54 Pompy infuzyjne - Aitecs 831,84
Zadanie nr 55 Pompy infuzyjne - Ascor Med. Sp. z o.o. 1323,24
Zadanie nr 56 Pompy infuzyjne - Fresenius 7394,31
Zadanie nr 57 Pompy infuzyjne - Kwapisz 271,25
Zadanie nr 58 Pompy infuzyjne - Medima 2911,44
Zadanie nr 59 Rejestratory holterowskie - Mortara Instruments 2721,97
Zadanie nr 60 Rejestratory holterowskie - WelchAllyn 8165,91
Zadanie nr 61 Respiratory - Acutronic 415,92
Zadanie nr 62 Respiratory - Maquet 5141,50
Zadanie nr 63 Sterylizacja 25808,72
Zadanie nr 64 Stół multipozycyjny do ćwiczeń 1451,72
Zadanie nr 65 Stół operacyjny - Famed 1965,87
Zadanie nr 66 Stół zabiegowy 423,42
Zadanie nr 67 Stymulatory - Nygon 831,84
Zadanie nr 68 System odciążenia do pionizacji i nauki chodu 18146,47
Zadanie nr 69 System pneumatycznego ucisku sekwencyjnego 3387,34
Zadanie nr 70 Tester bezpieczeństwa 1705,01
Zadanie nr 71 Testy specjalistyczne - część nuklearna 6716,71
Zadanie nr 72 Tomograf stożkowy - Morita 10672,68
Zadanie nr 73 Unit stomatologiczny 2640,19
Zadanie nr 74 Unity - Mes 415,92
Zadanie nr 75 Unity laryngologiczne 2324,34
Zadanie nr 76 Urządzenie do reedukacji chodu 12097,65
Zadanie nr 77 Urządzenie do terapii dysfagii elektrostymulacja z biofeedbackiem 2994,17
Zadanie nr 78 Wanna z hydromasażem 725,86
Zadanie nr 79 Wideodermatoskop 362,93
Zadanie nr 80 Wzorcowanie - densytometr 1722,23
Zadanie nr 81 Wzorcowanie - dozymetr 1722,23
Zadanie nr 82 Wzorcowanie - miernik mocy dawki 1240,01
Zadanie nr 83 Wzorcowanie - miernik skażeń promieniotwórczych 3444,47
Zadanie nr 84 Wzorcowanie w zakresie Tc-99m, Lu-177, Y-90, Cs-137 - miernik aktywności promieniotwórczej 4305,59
Zadanie nr 85 Zestaw do fizykoterapii - laser 907,32
Zadanie nr 86 Zestaw do fizykoterapii pole magnetyczne 907,32
Zadanie nr 87 Zestaw do fizykoterapii ultradźwięki 907,32
Zadanie nr 88 Zestaw do masażu wibracyjnego przenośny z pompą wodną 907,32
Zadanie nr 89 Zestawy optyk - Visap 415,92
Zadanie nr 90 Źródło światła - Storz 632,92
RAZEM 338500,00

kwota zabezpieczona. [...].pdf

2022-06-07 08:11 Joanna Sienkiewicz Odpowiedzi z dn. 07.06.2022 r.

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646