Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/ZP/22 Dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-06-2022 10:00:00
Placing offers : 04-07-2022 09:00:00
Offers opening : 04-07-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS105-292765-pl.pdf pdf 314.92 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.04 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
espd-request.xml xml 127.72 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
PassMark CPU Benchmarks.pdf pdf 415.7 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
PassMark Video Card Benchmarks.pdf pdf 1888.19 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
SWZ28.docx docx 453.46 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
SWZ28.pdf pdf 1940.38 2022-06-01 10:00:00 Proceeding
Zapytania I.pdf pdf 301.82 2022-06-02 08:45:04 Public message
Modyfikacja I 2022-OJS113-318314-pl.pdf pdf 65.51 2022-06-14 10:07:45 Public message
Zapytania II.pdf pdf 498.08 2022-06-14 10:07:45 Public message
Zapytania III.pdf pdf 530.87 2022-06-23 08:54:01 Public message
Zmiana IV do SWZ.pdf pdf 660.42 2022-06-28 14:28:34 Public message
informacja z otwarcia 28.pdf pdf 420.22 2022-07-04 10:42:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze 28.pdf pdf 523.78 2022-07-27 12:33:24 Public message
II Zawiadomienie o wyborze 28.pdf pdf 583.1 2022-08-09 13:31:18 Public message
Informacja o finansowaniu 28.pdf pdf 359.74 2022-07-04 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-09 13:31 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze II

II Zawiadomienie o w [...].pdf

2022-07-27 12:33 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu części postępowania

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-04 10:42 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-04 09:00 Buyer message Informacja o finansowaniu

Informacja o finanso [...].pdf

2022-06-28 14:28 Zamówienia Publiczne Zapytania IV

Zmiana IV do SWZ.pdf

2022-06-23 08:54 Zamówienia Publiczne Zapytania III i odpowiedzi

Zapytania III.pdf

2022-06-14 10:07 Zamówienia Publiczne Zapytania II, ogłoszenie

Modyfikacja I 2022-O [...].pdf

Zapytania II.pdf

2022-06-02 08:45 Zamówienia Publiczne Zapytania I

Zapytania I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1324