Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-37/22. Dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb - AE/ZP-27-37/22

Deadlines:
Published : 30-05-2022 15:27:00
Placing offers : 07-06-2022 09:00:00
Offers opening : 07-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

 

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy  

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7/ Załącznik Nr 4 - Wzór Specyfikacji produktu

8/ Załącznik Nr 5 -  Instrukcja  dotycząca  wypełnienia specyfikacji produktu 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 79.5 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu (13).pdf pdf 138.29 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 866.72 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 51.5 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34.5 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 41.5 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 37 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 49.5 2022-05-30 15:27:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 93.93 2022-06-07 09:09:08 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 562.32 2022-06-07 13:27:57 Public message
Sprostowanie Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 434.49 2022-06-08 13:28:42 Public message
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty platforma.PDF PDF 1062.86 2022-06-14 14:52:01 Public message

Announcements

2022-06-14 14:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje o wyborze [...].PDF

2022-06-08 13:28 Zamówienia Publiczne Sprostowanie omyłki pisarskiej w Informacji, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprostowanie Informa [...].PDF

2022-06-07 13:27 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-07 09:09 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 785