Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.57.2022 Organizacja dwóch konferencji poświęconych wykorzystaniu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur.

Deadlines:
Published : 27-05-2022 10:21:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Wytwarzający / Udostępniający informację: Agnieszka Ostrowska
Odpowiadający za treść informacji: Karol Orłowski

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 173.19 2022-05-27 10:21:00 Proceeding
Zał. nr 1 SOPZ.docx docx 321.74 2022-05-27 10:21:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.doc doc 185.5 2022-06-24 12:22:33 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .doc doc 197 2022-06-29 10:43:24 Public message

Announcements

2022-06-29 10:43 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.57.2022 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

informacja o wyborze [...].doc

2022-06-24 12:22 Zamówienia Publiczne ZP.272.1.57.2022 - informacja z otwarcia ofert


Wytwarzający / Udostępniający informację: Ewa Klimczak
Odpowiadający za treść informacji : Karol Orłowski

informacja z otwarci [...].doc

2022-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 216 480 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642