Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.11.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R droga przez wieś Surochów

Deadlines:
Published : 26-05-2022 12:27:00
Placing offers : 06-06-2022 08:00:00
Offers opening : 06-06-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.28 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 816.02 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz Oferty do SWZ.doc doc 58 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu do SWZ.doc doc 50.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do SWZ.doc doc 43.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do SWZ.doc doc 42.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej do SWZ.doc doc 39.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz usług do SWZ.doc doc 43.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 wykaz osób do SWZ.doc doc 47.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Projektowane postanowienia Umowy (wzór umowy) do SWZ.doc doc 195.5 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 klauzula informacyjna RODO do SWZ.doc doc 40 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Polan orientacyjny.docx docx 1442.37 2022-05-26 12:27:00 Proceeding
Załacznik Nr 11 - O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 29.5 2022-06-02 12:24:48 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 669.62 2022-06-06 12:12:37 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 79.01 2022-06-07 08:07:30 Public message

Announcements

2022-06-07 08:07 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-06-06 12:12 Marcin Cetnarowicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-06 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 60.000,00 (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914