Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Materiały reklamowe, artykuły promocyjne i informacyjne z logo WSPol - opaska samozaciskowa, opaska autorska przedszkolna, zawieszki miękkie, piłeczka antystresowa, balon lateksowy

Wojciech Nowak
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Działu Komunikacji Społecznej
Deadlines:
Published : 26-05-2022 09:13:00
Placing offers : 30-05-2022 08:00:00
Offers opening : 30-05-2022 08:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców zapraszamy do złożenia oferty na Materiały reklamowe z logo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 10 dni roboczych od podpisania umowy, akceptacji projektów; 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 47 733 55 99.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

1)      Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

 

2)      Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

 

3)      Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4)      Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

5)      Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 14 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

6)      Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.

 

7)      Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

8)      Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy bez podania przyczyny, a oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

 

9)      Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

10)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożoną ofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z faktury Wykonawcy.

 

11)  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu 10 dni roboczych od akceptacji projektów.

 

12)  Osoba do kontaktu Wojciech Nowak tel. 47 733 5599

https://www.wspol.edu.pl/zamowienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
opaska.JPG JPG 46.69 2022-05-26 09:13:00 Subject of the order
mis.JPG JPG 21.28 2022-05-26 09:13:00 Subject of the order
radiowozbrelok.jpg jpg 89.52 2022-05-26 09:13:00 Subject of the order
lapka.JPG JPG 11.67 2022-05-26 09:13:00 Subject of the order
Piłka antystresowa.jpg jpg 51.04 2022-05-26 09:13:00 Subject of the order
Przechwytywanie.JPG JPG 22.93 2022-05-26 09:13:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opaska odblaskowa samozaciskowa z nadrukiem 1 kolor Opaska odblaskowa samozaciskowa. Wykonana z folii odblaskowej PCV ze sprężynującą blaszką w środku, od spodu czarny welur miły dla dłoni. Wymiary 24 x 3 cm . Kolor opaski srebrny. Nadruk 1 kolor.

opaska.JPG

100 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
2 Zawieszka odblaskowa miękka miś z nadrukiem 1 kolor Zawieszka odblaskowa miś kolor żółty, nadruk 1 kolor,

mis.JPG

100 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
3 Zawieszka odblaskowa miękka radiowóz z nadrukiem 1 kolor Zawieszka odblaskowa radiowóz według załącznika, nadruk 1 kolor.

radiowozbrelok.jpg

100 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
4 Zawieszka odblaskowa miękka łapka z nadrukiem 1 kolor Zawieszka odblaskowa miękka w kształcie łapki w kolorze pomarańczowym.

lapka.JPG

100 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
5 Piłka antystresowa z nadrukiem 1 kolor, jednostronnym. Piłka antystresowa z nadrukiem 1 kolor, jednostronnym. Kolor piłki granatowy, średnica ok 6 cm, materiał PU.

Piłka antystresowa.j [...].jpg

100 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
6 Granatowy balon lateksowy 12" nadruk 1 kolor jednostronny wraz z patyczkami z zatyczkami Balon w kolorze granatowym, lateksowy 12 cali, nadruk 1 kolor, jednostronny. Do każdego balonu dołączone powinny być patyczki z zatyczkami

Przechwytywanie.JPG

200 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
Currency rates NBP , USD: 4.4656 PLN, EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Dodatkowe koszty po stronie dostawcy - Proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja - Proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 6 miesięcy (0)
Unlock the form

The number of page views: 337