Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP 2377/9/2022 Przystosowanie pomieszczeń szpitala na Pracownię Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Deadlines:
Published : 25-05-2022 15:11:00
Placing offers : 09-06-2022 10:00:00
Offers opening : 09-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da3e4b-5cea-6d8a-c8d7-58000eeff024.pdf pdf 116.14 2022-05-25 15:11:00 Proceeding
SWZ DZP 2377 9 2022 komplet.zip zip 10601.31 2022-05-25 15:11:00 Proceeding
odpowiedzi 03 06 22 DZP 2377 9 2022.docx.pdf pdf 320.08 2022-06-03 06:58:10 Public message
inf. o kwocie na sfinans. DZP 2377 9 2022.docx.pdf pdf 269.72 2022-06-09 10:02:01 Public message
inf. z otwarcia ofert DZP 2377 9 2022.docx.pdf pdf 266.58 2022-06-09 11:47:09 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty DZP 2377 9 2022.pdf pdf 267.14 2022-06-29 14:06:25 Public message

Announcements

2022-06-29 14:06 Marta Prościak zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-06-09 11:47 Marta Prościak Informacja z otwarcia ofert

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2022-06-09 10:02 Marta Prościak Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie na sfi [...].pdf

2022-06-03 06:58 Marta Prościak Odpowiedz na zapytanie

odpowiedzi 03 06 22 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 505