Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TWI.3201.9.2022 Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu AdBlue na stacji paliw Wykonawcy na potrzeby wykonywania działalności sektorowej związanej z gospodarką wodno-kanalizacyjną

Deadlines:
Published : 26-05-2022 11:49:00
Placing offers : 03-06-2022 10:00:00
Offers opening : 03-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2514.47 2022-05-26 11:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 6194.85 2022-05-26 11:49:00 Proceeding
załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc doc 48 2022-05-26 11:49:00 Proceeding
załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy.odt odt 31.46 2022-05-26 11:49:00 Proceeding
załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 37.5 2022-05-26 11:49:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 31.15 2022-05-26 11:49:00 Criterion
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 1898.86 2022-05-31 13:04:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 318.44 2022-06-03 13:55:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 421.97 2022-06-10 11:13:32 Public message
Informacja o kwocie przezaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 286.68 2022-06-03 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-10 11:13 Agnieszka Iwanicka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-03 13:55 Agnieszka Iwanicka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-03 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, ze zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego kwotę 384.622,52 zł brutto.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-05-31 13:04 Agnieszka Iwanicka Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z dnia 31.05.2022 r.

Wyjaśnienie nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

załącznik nr 1 - for [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)

The number of page views: 266