Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/ZPS/PKMS/05/2022 Świadczenie, w ramach podwykonawstwa, usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Deadlines:
Published : 25-05-2022 09:27:00
Placing offers : 20-06-2022 12:00:00
Offers opening : 20-06-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.61 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 663.07 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
1. Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.wersja edytowalna.docx docx 42.83 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
2. Zał. nr 2 do SWZ JEDZ.wersja edytowalna.docx docx 56.72 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
3. Zał. nr 3 do SWZ.docx docx 21.73 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
4. Zał. nr 4 do SWZ .pdf pdf 688.08 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
Zał. 1-16 do umowy.pdf pdf 1330.88 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
5. Zał. nr 5 do SWZ.docx docx 24.39 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
6. Zał. nr 6 do SWZ wykluczenie sankcje.docx docx 24.73 2022-05-25 09:27:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 579.45 2022-06-20 10:42:14 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 570.11 2022-06-21 11:02:34 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 573.95 2022-06-21 11:03:07 Public message
ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 141.99 2022-06-27 09:04:07 Public message

Announcements

2022-06-27 09:04 Justyna Krzystanek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-06-21 11:03 Justyna Krzystanek Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-21 11:02 Justyna Krzystanek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-20 10:42 Justyna Krzystanek Informacja o kwocie

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 550