Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/12/2022 Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz ze stacją opisową

Deadlines:
Published : 25-05-2022 08:43:00
Placing offers : 08-06-2022 09:00:00
Offers opening : 08-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 127.04 2022-05-25 08:43:00 Proceeding
Ogłoszene_o_zmianie_1.pdf pdf 35.55 2022-06-01 13:18:39 Proceeding
Ogłoszene_o_zmianie_2.pdf pdf 39.59 2022-06-03 14:23:36 Proceeding
SWZ_ZP_12_2022_RTG_Żeromskiego_03062022.pdf pdf 970.81 2022-06-03 14:24:06 Proceeding
Załączniki_do_SWZ_1_5_03062022.rar rar 345.3 2022-06-03 14:24:45 Proceeding
Zmiana_terminu_01062022.pdf pdf 153.53 2022-06-01 13:17:44 Public message
Wyjaśnienia_03062022.rar rar 3582.93 2022-06-03 14:22:40 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_12_2022.pdf pdf 45.11 2022-06-08 10:44:21 Public message
2_SIEMENS.rar rar 5768.24 2022-06-08 14:51:26 Public message
1_AGFA.rar rar 10966 2022-06-08 14:51:26 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 173.3 2022-06-29 14:46:51 Public message

Announcements

2022-06-29 14:46 Andrzej Żuk INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro na dostawę cyfrowego aparatu RTG wraz ze stacją opisową, prowadzonym przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu. Nr spr. ZP/12/2022

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2022-06-08 14:51 Andrzej Żuk Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 udostępnia oferty które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

2_SIEMENS.rar

1_AGFA.rar

2022-06-08 10:44 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/12/2022

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-06-08 09:00 Buyer message Wartość gross jaka zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienie: 1.300.00,00 zł
2022-06-03 14:22 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnie 03.06.2022r.

Wyjaśnienia_03062022 [...].rar

2022-06-01 13:17 Andrzej Żuk Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 08.06.2022r. godz. 9:00
Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 08.062022r. godz. 9:05
Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 07.07.2022r.

Zmiana_terminu_01062 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 936