Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-BP-I.152.1.2022.SS Usługa w ramach projektu BOM pn. ,, Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy”. Projekt skierowany jest do 75 kierowców w wieku 25-55 lat posiadających prawo jazdy kat. B z subregionu siedleckiego.

Joanna Rybak-Strachota
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 24-05-2022 12:03:00
Placing offers : 30-05-2022 08:00:00
Offers opening : 30-05-2022 08:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.docx docx 44.31 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 173.86 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 159.72 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
WARUNKI przeprowadzenia procedury.pdf pdf 80.13 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 164.61 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
do umowy zał. nr 3 Klauzula informacyjna.pdf pdf 84.1 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
do umowy zał. nr 4 Oświadczenie o wyrażenie zgody na publikację wizerunku.pdf pdf 58.08 2022-05-24 12:03:00 Proceeding
do umowy zał. nr 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf pdf 62.96 2022-05-24 12:03:00 Proceeding

Announcements

2022-06-28 10:07 Joanna Rybak-Strachota Wybór najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – TOR MODLIN Nowy Dwór Mazowiecki
cena gross oferty – 104 150,25 zł
Uzasadnienie – Wykonawca złożył jedyna ofertę i otrzymał najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 poprawa bezpieczeństwa kierowców - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 40% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 390