Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.5.2022 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Bartosz Bielecki
Miasto i Gmina Gołańcz
Deadlines:
Published : 24-05-2022 10:52:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS100-276114-pl.pdf pdf 120.96 2022-05-24 10:52:00 Proceeding
SWZ_komputery PPGR.pdf pdf 1038.18 2022-05-24 10:52:00 Proceeding
Zal_2_JEDZ.docx docx 56.28 2022-05-24 10:52:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 71.77 2022-05-24 10:52:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.pdf pdf 208.51 2022-06-14 08:14:38 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.pdf pdf 208.51 2022-06-14 08:12:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #617127.pdf pdf 175.87 2022-06-24 11:43:52 Public message
Informacja o środkach_komputery PPGR.pdf pdf 193.68 2022-06-24 10:00:00 Public message

Announcements

2022-06-24 11:43 Bartosz Bielecki Zamawiający - Miasto i Gmina Gołańcz przekazuje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający:
Miasto i Gmina Gołańcz
reprezentowana przez
mgr inż. Mieczysława Durskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
ul. Doktora Piotra Kowalika 2
62-130 Gołańcz

Informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), że na sfinansowanie zamówienia pn.:
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
opublikowanego w DUUE ogłoszenie nr 2022/S 100-276114 z data przesłania ogłoszenia do publikacji 2022-05-19 zamierza przeznaczyć środki finansowe w kwocie:
1 210 000,00 złotych brutto

Informacja o środkac [...].pdf

2022-06-14 08:12 Bartosz Bielecki Zamawiający - Miasto i Gmina Gołańcz przekazuje do wiadomości odpowiedzi złożone na pytania do SWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 706