Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG. 271.24.2022 Dostawa komputerów przenośnych typu laptop oraz monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

Katarzyna Sztukowska
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 24-05-2022 10:15:00
Placing offers : 02-06-2022 10:00:00
Offers opening : 02-06-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.99 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.BES.pdf pdf 1723.05 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załacznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 37.5 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 85 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc doc 63.5 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 39 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Oświadczenie podwykonawcy z art 125 ust 1 ustawy Pzp (1).doc doc 37.5 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy o akt. informacji.doc doc 30.5 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4a Oświadczenie podwykonawcy o akt. informacji.doc doc 30.5 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Projekt umowy.doc doc 92 2022-05-24 10:15:00 Proceeding
Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.BES.pdf pdf 526.28 2022-05-26 13:07:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 431.05 2022-06-02 14:25:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 663.71 2022-06-27 15:07:00 Public message
Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 739.09 2022-06-29 14:46:42 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.BES.pdf pdf 640.05 2022-07-04 13:50:34 Public message
informacja_o_ponownym_uniewaznieniu_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf pdf 588.36 2022-07-13 15:12:08 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 606.35 2022-07-14 13:21:11 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.71 2022-07-27 11:10:59 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 56.78 2022-08-19 12:38:10 Public message

Announcements

2022-08-19 12:38 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-07-27 11:10 Katarzyna Sztukowska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-14 13:21 Katarzyna Sztukowska Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2022-07-13 15:12 Katarzyna Sztukowska Informacja o ponownym unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

informacja_o_ponowny [...].pdf

2022-07-04 13:50 Katarzyna Sztukowska Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2022-06-29 14:46 Katarzyna Sztukowska Informacja o unieważnieniu decyzji o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-06-27 15:07 Katarzyna Sztukowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-02 14:25 Katarzyna Sztukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-02 10:00 Buyer message Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269; z 2022 r. poz. 25), informuje że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 78 905,78 zł brutto.
2022-05-26 13:07 Katarzyna Sztukowska Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami

Pytania nr 1 wraz z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631