Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.DT.2310.3.2022 Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową.

Deadlines:
Published : 24-05-2022 09:47:00
Placing offers : 08-06-2022 09:00:00
Offers opening : 08-06-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.79 2022-05-24 09:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 26159.06 2022-05-24 09:47:00 Proceeding
UL.POLOCKA MOST.rar rar 92644.55 2022-05-24 09:47:00 Proceeding
załączniki do SWZ.docx docx 32.48 2022-05-24 09:47:00 Proceeding
pytanie.pdf.pdf pdf 1043.24 2022-06-01 13:01:27 Public message
odpowiedź.pdf pdf 257.53 2022-06-01 13:01:27 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1217.89 2022-06-06 14:02:51 Public message
Informacja o ofertach.pdf pdf 177.81 2022-06-08 14:09:18 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 297.35 2022-06-09 13:50:01 Public message

Announcements

2022-06-09 13:50 Sylwia Piotrowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-06-08 14:09 Sylwia Piotrowska informacja o ofertach

Informacja o ofertac [...].pdf

2022-06-08 07:26 Sylwia Piotrowska Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3 850 000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt zł 00/100)
2022-06-06 14:02 Sylwia Piotrowska Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-06-01 13:01 Sylwia Piotrowska Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu.

pytanie.pdf.pdf

odpowiedź.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 791