Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 24/22 Dostawa testów diagnostycznych wykonywanych techniką immunoblot z dzierżawą automatycznego aparatu do ich wykonania oraz testy do diagnostyki ASMA metodą immunofluorescencji pośredniej

Deadlines:
Published : 24-05-2022 09:14:00
Placing offers : 01-06-2022 09:00:00
Offers opening : 01-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
TP 24 22 ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.42 2022-05-24 09:14:00 Proceeding
TP 24 22 SWZ.BES.pdf pdf 1338.35 2022-05-24 09:14:00 Proceeding
TP 2422 zał nr 2a formularz asortymentowo-cenowy.BES.pdf pdf 213.21 2022-05-24 09:14:00 Proceeding
TP 24 22 zał 2b parametry wymagane testow i aparatu.BES.pdf pdf 86.38 2022-05-24 09:14:00 Proceeding
TP 24 22 SWZ.doc doc 242 2022-05-24 13:17:15 Public message
TP 2422 zał nr 2a formularz asortymentowo-cenowy.ods ods 6.3 2022-05-24 13:17:15 Public message
TP 24 22 zał 2b parametry wymagane testow i aparatu.odt odt 16.69 2022-05-24 13:17:15 Public message
TP 24 22Pytania I.BES.pdf pdf 532.55 2022-05-25 11:49:43 Public message
PN_24_22 Kwota przeznaczona.BES.pdf pdf 428.3 2022-06-01 07:21:27 Public message
PN_24_22 Zbiorcze zestawienie ofert.BES.pdf pdf 615.97 2022-06-01 09:30:42 Public message
Wybór PN 24 22.BES.pdf pdf 55.99 2022-06-02 12:19:16 Public message

Announcements

2022-06-02 12:19 Elwira Stołba wybór

Wybór PN 24 22.BES.p [...].pdf

2022-06-01 09:30 Elwira Stołba Zestawienie ofert

PN_24_22 Zbiorcze ze [...].pdf

2022-06-01 07:21 Elwira Stołba Informacja o kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

PN_24_22 Kwota przez [...].pdf

2022-05-25 11:49 Elwira Stołba Odpowiedzi na pytania

TP 24 22Pytania I.BE [...].pdf

2022-05-24 13:17 Elwira Stołba SWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

TP 24 22 SWZ.doc

TP 2422 zał nr 2a fo [...].ods

TP 24 22 zał 2b par [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 242