Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25M/251/N/13-32rj/22 D25M/251/N/13-32rj/22 Dostawa zestawów do zabiegów chemoembolizacji dla chirurgii naczyniowej

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 23-05-2022 09:08:00
Placing offers : 24-06-2022 10:00:00
Offers opening : 24-06-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS099-273437-pl.pdf pdf 122.87 2022-05-23 09:08:00 Proceeding
Formularz asortymentowo-cenowy_zał. 2 do SWZ_13-32.xlsx xlsx 14.62 2022-05-23 09:08:00 Proceeding
JEDZ_zał. 3 do SWZ_13-32.doc doc 183.5 2022-05-23 09:08:00 Proceeding
Projekt Umowy_zał. 5 do SWZ_13-32.doc doc 411 2022-05-23 09:08:00 Proceeding
SWZ_zał. 1,3,4,6_13-32.doc doc 548 2022-05-23 09:08:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 22.06.2022_13-32.doc doc 287 2022-06-22 11:21:41 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 22.06.2022_13-32.pdf pdf 354.42 2022-06-22 11:21:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.06.2022_13-32.docx docx 375.9 2022-06-24 11:00:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.06.2022_13-32.pdf pdf 253.65 2022-06-24 11:00:54 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_13-32.docx docx 378.5 2022-07-05 08:52:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_13-32.pdf pdf 540.04 2022-07-05 08:52:02 Public message

Announcements

2022-07-05 08:52 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania.
Dokumenty w załączeniu.
Z poważaniem
Agnieszka Korolczuk
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku [...].docx

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-24 11:00 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert z dn. 24.06.2022.
Dokumenty w załączeniu.

Z poważaniem
Agnieszka Korolczuk
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-24 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 375 300,00 zł brutto
2022-06-22 11:21 Dział Zamówień Publicznych Niniejszym Zamawiający przekazuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy.
Dokumenty w załączeniu.
Z poważaniem
Agnieszka Korolczuk
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Wyjaśnienia treści S [...].doc

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520