Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Apteczka R0 , Apteczka R1 , Apteczka warsztatowo- laboratoryjna, Apteczka biurowa wg. Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019r.

Deadlines:
Published : 20-05-2022 12:37:00
Placing offers : 30-05-2022 07:30:00
Offers opening : 30-05-2022 07:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.

W załącznikach znajduje się:

  1. Dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia,
  2. Regulamin obowiązujący wykonawców uczestniczących w postępowaniach o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych prowadzonych przez  KWP w Bydgoszczy,
  3. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi dokumentami oraz akceptacją ich treści.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez naciśnięcie przycisku w prawym,dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Składając ofertę potwierdzasz regulamin obowiązujący wykonawców realizujących na potrzeby KWP w Bydgoszczy.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty wysłania zamówienia.

Adres dostawy: Magazyn Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy, 85-720 Bydgoszcz ul. Iławska 1

Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych, równoważnych.

Wszystkie zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać oznak użytkowania.

Koszt dostawy: po stronie dostawcy.

Kryterium oceny- 100% cena.

Towar na paletach bezzwrotnych.

Dostawa w godzinach 7:30-13:30.

Proszę o wpisanie na fakturze nr PKWiU.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
REGULAMIN DLA WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIACH O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH KWP W BYDGOSZCZY.docx docx 16.17 2022-05-20 12:37:00 Proceeding
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 37.5 2022-05-20 12:37:00 Proceeding
Zarzadzenie nr 55 z 2019 r. wyposażenie apteczek.pdf pdf 643.09 2022-05-20 12:37:00 Subject of the order

Announcements

2022-06-21 08:53 Anna Kalata Zadanie nr 3 zostaje anulowane w związku z brakiem zgodności złożonych ofert z parametrami w postępowaniu id 615931.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Apteczka R0 wyposażenie apteczki R0 wg. Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019r. - w poz. nr 2 ma być opatrunek taktyczny OLAES MODULAR, - w poz. nr 3 ma być CELOX Gauze -w poz. nr 4 ma być opatrunek ACS Ashermana

Zarzadzenie nr 55 z [...].pdf

1 pkg. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
2 Apteczka R1 wyposażenie apteczki R1 wg. Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019r. - w poz. nr 3 ma być opatrunek taktyczny OLAES MODULAR, - w poz. nr 4 ma być CELOX Gauze -w poz. nr 5 ma być opatrunek ACS Ashermana 1 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
3 Apteczka biurowa wyposażenie apteczki wg. Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019r. , metalowa, duża, Wymiary (wys/szer/gł) [mm] 520/350/140, posiadająca oznaczenie w postaci białego krzyża na zielonym tle 4 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
4 Apteczka laboratoryjno-warsztatowa wyposażenie apteczki wg. Zarządzenia nr 55 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2019r. , metalowa, duża, posiadająca oznaczenie w postaci białego krzyża na zielonym tle 9 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 8 czerwca. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 450