Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.9.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna - Cieszacin

Deadlines:
Published : 19-05-2022 13:29:00
Placing offers : 03-06-2022 09:00:00
Offers opening : 03-06-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-Wierzbna.pdf pdf 809.79 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 188.29 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
PLAN ORIENTACYJNY Cieszacin Wielki.pdf pdf 406.58 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
Załączniki nr (1-5) do SWZ-Wierzbna.doc doc 138 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
Załączniki nr (6-10) do SWZ.doc doc 98.5 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ -SST - Wierzbna-Cieszacin.zip zip 212.63 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 223 2022-05-19 13:29:00 Proceeding
Wyjaśnienie- 30.05.2022r.pdf pdf 370.97 2022-05-30 10:37:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 691.48 2022-06-03 11:58:24 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 352.68 2022-06-30 13:36:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 96.62 2022-07-05 14:15:29 Public message

Announcements

2022-07-05 14:15 Marcin Cetnarowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-06-30 13:36 Marcin Cetnarowicz Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-06-03 11:58 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-03 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 614.000,00 (brutto).
2022-05-30 10:37 Marcin Cetnarowicz Odpowiedź na pytanie.

Wyjaśnienie- 30.05.2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 886