Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPb-II.271.53.2022.SA Dostawa mebli biurowych do Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania wraz z ich montażem

Sergiusz Adamczewski
Miasto Poznań
Deadlines:
Published : 19-05-2022 12:33:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.71 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
53_SWZ-sig-sig.pdf pdf 1075.52 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 55.5 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 43 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 40 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenia Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 36 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.doc doc 40.5 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 40.5 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie zgodności.doc doc 70.5 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ- Wzór umowy.doc doc 105 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Załączniki do umowy.zip zip 564.05 2022-05-19 12:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert-sig-sig.pdf pdf 920.53 2022-05-30 13:26:55 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig-sig.pdf pdf 927.92 2022-06-21 11:08:55 Public message

Announcements

2022-06-21 11:08 Sergiusz Adamczewski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-30 13:26 Sergiusz Adamczewski Wypełniając obowiązek wynikający z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o ofertach złożonych w postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-30 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 219 832,98 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 563