Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 286/FDW/BSU/2022 Usługa opracowania elementów graficznych wystawy Materia Kina

Justyna Tomaszewska
EC1 Łódź - Miasto Kultury
Deadlines:
Published : 19-05-2022 13:40:00
Placing offers : 30-05-2022 09:00:00
Offers opening : 30-05-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy.docx docx 156.48 2022-05-19 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 OPZ.docx docx 31.28 2022-05-19 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 2 Formularz oferty.docx docx 222.18 2022-05-19 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 3 Wykaz usług.docx docx 215.88 2022-05-19 13:40:00 Proceeding
5182 Zaproszenie.pdf pdf 1028.37 2022-05-19 13:40:00 Proceeding
załącznik nr 1 OPZ z dn. 20.05.2022.docx docx 31.72 2022-05-20 13:07:01 Proceeding
5182 wydłużenie terminu.pdf pdf 483.54 2022-05-24 15:40:40 Public message
5182 informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 523.37 2022-05-31 09:52:07 Public message

Announcements

2022-05-31 09:52 Justyna Tomaszewska Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację o wyniku postępowania.
Pozdrawiam

5182 informacja o wy [...].pdf

2022-05-27 16:30 Justyna Tomaszewska Szanowni Państwo,
W dniu 25.05.2022 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:
„Prosimy o potwierdzenie zakresu zlecenia. W zaproszeniu do przetargu pojawia się informacja, mówiąca, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi przygotowania i kreacji plików źródłowych elementów graficznych wszystkich powierzchni wystawy Materia Kina oraz przestrzeni komunikacyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że zakres liczby kreacji graficznych ogranicza się do elementów wymienionych w załączniku "I. System Identyfikacji Wizualnej EC1 Wschód" oraz że nie zawiera konieczności kreacji oraz produkcji wszystkich grafik wystawy, a także że zakres prac nie zawiera druku i instalacji grafik.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie projektu aranżacji ścian i zabudowy wystawy Materia Kina, poprzez implementację materiałów merytorycznych, w skład których wchodzą teksty, ikonografia oraz grafiki. Poprzez to Zamawiający rozumie wykonanie docelowych rozrysów każdej ze ścian oraz elementów zabudowy scenograficznej wystawy, na podstawie widoków i rzutów zawartych w projekcie architektonicznym załączonym do zaproszenia. Materiały merytoryczne do wykonania rozrysów w postaci tekstów, ikonografii oraz grafik wraz z licencjami dostarcza Zamawiający.

Zamówieniem objęte są również elementy graficzne wchodzące w skład ścieżki prowadzącej Zwiedzającego przez przestrzenie wspólne i komunikacyjne do przestrzeni wystawy. Zamawiający informuje, że posiada System Identyfikacji Wizualnej całości budynku i zarówno jego projekt, jak i realizacja fizyczna nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. W zakres zamówienia wchodzi element kierujący Zwiedzającego o numerze 0.IV.06 ujęty w pliku 1513_9_A_PW_55010_20190118_SIW.pdf. Całość Systemu Identyfikacji Wizualnej została załączona ze względu na fakt, że Wykonawca powinien się wzorować przy projektowaniu elementów aranżacji ścian wystawy i ścieżki prowadzącej Zwiedzającego na elementach określonych w SIW.

Zamawiający informuje również, że w zakres zamówienia wchodzi przygotowanie plików produkcyjnych, stanowiących wraz z rozrysami komplet materiałów wymaganych w procesie fizycznej realizacji aranżacji ścian. Realizacja fizyczna, czyli druk i montaż elementów aranżacji ścian, jest przedmiotem oddzielnego zamówienia.2022-05-24 15:40 Justyna Tomaszewska Szanowni Państwo

W dniu 23.05.2022 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Mając na względzie umożliwienie złożenia oferty wszystkim zainteresowanym Wykonawcą, Zamawiający przychyla się do niniejszej prośby i wydłuża termin składania ofert do dnia 30.05.2022 r. do godz. 9:00
W załączeniu przekazuję pismo w tej sprawie.
pozdrawiam

5182 wydłużenie ter [...].pdf

2022-05-20 13:02 Justyna Tomaszewska Szanowni Państwo,
w dniu 0.05.2022 r. Zamawiający uzupełnił brzmienie załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia o następujące brzmienie:

Dokumentacja projektowa:
Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją projektową pod linkiem:
https://betelgeza.ec1lodz.pl/index.php/s/6eCCRpk00Kdca9r
Zmieniony załącznik o nazwie "załącznik nr 1 OPZ z dn. 20.05.2022 został umieszczony w postępowaniu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa opracowania elementów graficznych Usługa opracowania elementów graficznych wystawy Materia Kina 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiada wiedzę i doświadczenie - Wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiada wiedzę i doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat od dnia złożenia oferty, a jeśli jego działalność jest krótsza, to w tym czasie, zrealizował co najmniej 2 projekty wykonawcze rozrysów ścian na cele wystawiennicze dla instytucji kultury (obejmujące teksty oraz ikonografię). (0)
Unlock the form

The number of page views: 421