Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.24.2022.AW Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka

Deadlines:
Published : 18-05-2022 15:01:00
Placing offers : 06-06-2022 11:00:00
Offers opening : 06-06-2022 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP_24.pdf pdf 130.09 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
SWZ_24.pdf pdf 348.77 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty.docx docx 36.6 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125.docx docx 23.58 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa.docx docx 16.35 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_dostaw.docx docx 48.34 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_5_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.docx docx 17.22 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_6_Dokumentacja_fotograficzna.pdf pdf 5457.81 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117.docx docx 19.99 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzór_umowy.pdf pdf 233.8 2022-05-18 15:01:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania_24.1.pdf pdf 166.81 2022-06-01 15:31:49 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_BZP_24.pdf pdf 35.57 2022-06-01 15:31:49 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_24.2.pdf pdf 169 2022-06-03 12:56:15 Public message
Środki_finansowe_24.pdf pdf 60.63 2022-06-06 09:35:19 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_24.pdf pdf 86.25 2022-06-06 12:40:40 Public message
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_24.pdf pdf 159.41 2022-06-09 13:40:46 Public message

Announcements

2022-06-09 13:40 Anita Wysota Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2022-06-06 12:40 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

2022-06-06 09:35 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_24. [...].pdf

2022-06-03 12:56 Anita Wysota Odpowiedzi Nr 2 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2022-06-01 15:31 Anita Wysota Odpowiedzi Nr 1 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442