Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/ZAM/2022 Rozbudowa budynku byłego magazynu z przeznaczeniem na pomieszczenia na pracownię terapii zajęciowej – II etap

Deadlines:
Published : 18-05-2022 09:54:00
Placing offers : 02-06-2022 11:00:00
Offers opening : 02-06-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ+załączniki.zip zip 43532.2 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_2_Formularz ofertowy.docx docx 36.28 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_3_war_udz_w post.docx docx 25.48 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_4_o wykluczeniu z post.docx docx 20.2 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_4a_osw podmiotów3 i podwykonawcow.docx docx 19.83 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_5_zobowiązanie.docx docx 21.09 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_6_wykaz wyk_robót.docx docx 20.25 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_7_wykaz osób.docx docx 20.96 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_8_oswiadczenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych_sie_o__zamowienia.docx docx 26.93 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Załącznik Nr_10_oświadczenie_grup_kapitał.docx docx 23.95 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
2022_BZP 00164421_01.pdf pdf 130.21 2022-05-18 09:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 263.04 2022-06-02 11:32:36 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 255.77 2022-06-03 07:26:46 Public message
info_o_kwocie_na_real_zad.pdf pdf 247.6 2022-06-02 11:00:00 Public message

Announcements

2022-06-03 07:26 Krzysztof Jach Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-06-02 11:32 Krzysztof Jach Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-06-02 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć 1 625 000,00 zł brutto

info_o_kwocie_na_rea [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 378